Khuyến Mãi

Cập nhật hàng ngày

Hệ Thống Showroom

Mở cửa: 8:00 - 21:00

Kinh Nghiệm

Hướng dẫn, Mẹo vặt

Máy lọc nước gia đình

 • So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước Nóng Lạnh Kangaroo KG61A3 Máy lọc nước Nóng Lạnh Kangaroo KG61A3

  Giá Bếp Xanh: 5.290.000đ

  Giá thường : 6.800.000đ

  Giá rẻ
 • So sánh sản phẩm
  Lõi lọc RO Karofi (Lõi số 4) Lõi lọc RO Karofi (Lõi số 4)

  Giá Bếp Xanh: 600.000đ

  Giá thường : 850.000đ

  Giá rẻ
  <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span>Miễn ph&iacute; lắp đặt v&agrave; vận chuyển b&aacute;n k&iacute;nh 30Km từ kho&nbsp;<span style="color: #ff0000;">&nbsp;<strong>326A Ho&agrave;ng Văn Thụ, Phường 4, quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP HCM</strong></span><span><span>&nbsp;</span>tới địa chỉ kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u cầu.</span></span><span style="color: #ff0000;"><strong><br /></strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp;</p>
 • So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước RO Karofi KT-9 Cấp không tủ Alkaline(Model: KT90-A-KV) Máy lọc nước RO Karofi KT-9 Cấp không tủ Alkaline(Model: KT90-A-KV)

  Giá Bếp Xanh: 4.140.000đ

  Giá thường : 5.390.000đ

  Giá rẻ
 • So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi KG100HQ [Không Vỏ Tủ] Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi KG100HQ [Không Vỏ Tủ]

  Giá Bếp Xanh: 6.880.000đ

  Giá thường : 9.500.000đ

  Giá rẻ
 • So sánh sản phẩm
  Lõi lọc nước Kangaroo số 6 Lõi lọc nước Kangaroo số 6

  Giá Bếp Xanh: 350.000đ

  Giá thường : 450.000đ

  Giá rẻ
  <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">1. <span>Miễn ph&iacute; lắp đặt v&agrave; vận chuyển b&aacute;n k&iacute;nh 30Km từ kho<span style="color: #ff0000;">&nbsp;<strong>326A Ho&agrave;ng Văn Thụ, Phường 4, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP. HCM</strong></span><span><span style="color: #ff0000;">&nbsp;</span>tới địa chỉ kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u cầu. Ngo&agrave;i phạm vi 20Km tới 30Km, t&iacute;nh ph&iacute;&nbsp;</span><strong>100.000</strong><span>.</span></span><span style="color: #ff0000;"><strong><br /></strong></span></p>
 • So sánh sản phẩm
  Máy Nóng Lạnh úp bình Karofi HC01-W Máy Nóng Lạnh úp bình Karofi HC01-W

  Giá Bếp Xanh: 2.700.000đ

  Giá thường : 3.500.000đ

  Giá rẻ
 • So sánh sản phẩm
  Lõi lọc nước GAC Karofi Lõi lọc nước GAC Karofi

  Giá Bếp Xanh: 220.000đ

  Giá thường : 290.000đ

  Giá rẻ
  <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">1. <span>Miễn ph&iacute; lắp đặt v&agrave; vận chuyển b&aacute;n k&iacute;nh 30Km từ kho&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><strong>326A Ho&agrave;ng Văn Thụ, Phường 4, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP. HCM</strong></span><span>&nbsp;tới địa chỉ kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u cầu. Ngo&agrave;i phạm vi 20Km tới 30Km, t&iacute;nh ph&iacute;&nbsp;</span><strong>100.000</strong><span>.</span></span><span style="color: #ff0000;"><strong><br /></strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp;</p>
 • So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước RO Karofi KT-9 Cấp không tủ đèn UV(Model: KT90-UV-KT) Máy lọc nước RO Karofi KT-9 Cấp không tủ đèn UV(Model: KT90-UV-KT)

  Giá Bếp Xanh: 4.990.000đ

  Giá thường : 5.990.000đ

  Giá rẻ
 • So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi KG109 Không vỏ tủ (KG109-KV) Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi KG109 Không vỏ tủ (KG109-KV)

  Giá Bếp Xanh: 4.690.000đ

  Giá thường : 5.400.000đ

  Giá rẻ
 • So sánh sản phẩm
  Lõi lọc nước Kangaroo số 5 Lõi lọc nước Kangaroo số 5

  Giá Bếp Xanh: 480.000đ

  Giá thường : 750.000đ

  Giá rẻ
  <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">1. <span>Miễn ph&iacute; lắp đặt v&agrave; vận chuyển b&aacute;n k&iacute;nh 30Km từ kho&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><strong>326A Ho&agrave;ng Văn Thụ, Phường 4, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP. HCM</strong></span><span><span style="color: #ff0000;">&nbsp;t</span>ới địa chỉ kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u cầu. Ngo&agrave;i phạm vi 20Km tới 30Km, t&iacute;nh ph&iacute;&nbsp;</span><strong>100.000</strong><span>.</span></span></p>
 • So sánh sản phẩm
  Máy Nóng Lạnh úp bình Karofi HCV051-WH Máy Nóng Lạnh úp bình Karofi HCV051-WH

  Giá Bếp Xanh: 4.210.000đ

  Giá thường : 5.000.000đ

  Giá rẻ
 • So sánh sản phẩm
  Lõi lọc nước Aragon Lõi lọc nước Aragon

  Giá Bếp Xanh: 850.000đ

  Giá thường :

  Giá rẻ
 • So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước thông minh 9 cấp đèn UV Karofi IRO 2.0 - 9 Cấp cảm ứng (Model: K9IQ-2) Máy lọc nước thông minh 9 cấp đèn UV Karofi IRO 2.0 - 9 Cấp cảm ứng (Model: K9IQ-2)

  Giá Bếp Xanh: 6.790.000đ

  Giá thường : 8.690.000đ

  Giá rẻ
 • So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi KG109 tủ VTU (KG109-VTU) Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi KG109 tủ VTU (KG109-VTU)

  Giá Bếp Xanh: 5.390.000đ

  Giá thường : 6.650.000đ

  Giá rẻ
 • So sánh sản phẩm
  Lõi lọc nước Kangaroo số 4 Lõi lọc nước Kangaroo số 4

  Giá Bếp Xanh: 600.000đ

  Giá thường : 800.000đ

  Giá rẻ
  <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">1. <span>Miễn ph&iacute; lắp đặt v&agrave; vận chuyển b&aacute;n k&iacute;nh 30Km từ kho&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><strong>326A Ho&agrave;ng Văn Thụ, Phường 4, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP. HCM</strong></span><span>&nbsp;tới địa chỉ kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u cầu. Ngo&agrave;i phạm vi 20Km tới 30Km, t&iacute;nh ph&iacute;&nbsp;</span><strong>100.000</strong><span>.</span></span><span style="color: #ff0000;"><strong><br /></strong></span></p>
 • So sánh sản phẩm
  Máy Nóng Lạnh hút bình Karofi HC02-W Máy Nóng Lạnh hút bình Karofi HC02-W

  Giá Bếp Xanh: 3.540.000đ

  Giá thường : 4.070.000đ

  Giá rẻ
 • So sánh sản phẩm
  Lõi lọc Mineral Karofi (Lõi số 6) Lõi lọc Mineral Karofi (Lõi số 6)

  Giá Bếp Xanh: 250.000đ

  Giá thường : 350.000đ

  Giá rẻ

  Miễn phí lắp đặt và vận chuyển bán kính 30Km từ kho  326A Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM tới địa chỉ khách hàng yêu cầu. Ngoài phạm vi 20Km tới 30Km, tính phí 100.000.

   

 • Giá rẻ
  So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 1.1 - 6 Cấp (Model: K6I-1) Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 1.1 - 6 Cấp (Model: K6I-1)

  Giá Bếp Xanh: 5.300.000đ

  Giá thường : 6.200.000đ

  Giá rẻ
 • So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi KG110 Không vỏ tủ (KG110-KV) Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi KG110 Không vỏ tủ (KG110-KV)

  Giá Bếp Xanh: 5.150.000đ

  Giá thường : 6.550.000đ

  Giá rẻ
 • So sánh sản phẩm
  Lõi lọc nước Kangaroo số 3 Lõi lọc nước Kangaroo số 3

  Giá Bếp Xanh: 100.000đ

  Giá thường : 150.000đ

  Giá rẻ
  <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">1. <span>Miễn ph&iacute; lắp đặt v&agrave; vận chuyển b&aacute;n k&iacute;nh 30Km từ kho&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><strong>326A Ho&agrave;ng Văn Thụ, Phường 4, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP. HCM</strong></span><span><span style="color: #ff0000;">&nbsp;</span>tới địa chỉ kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u cầu. Ngo&agrave;i phạm vi 20Km tới 30Km, t&iacute;nh ph&iacute;&nbsp;</span><strong>100.000</strong><span>.</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp;</p>
 • So sánh sản phẩm
  Máy Nóng Lạnh hút bình Karofi HC300-W Máy Nóng Lạnh hút bình Karofi HC300-W

  Giá Bếp Xanh: 4.790.000đ

  Giá thường : 5.500.000đ

  Giá rẻ
 • So sánh sản phẩm
  Cây nước Nóng Lạnh Kangaroo KG381A3 Cây nước Nóng Lạnh Kangaroo KG381A3

  Giá Bếp Xanh: 3.980.000đ

  Giá thường : 4.150.000đ

  Giá rẻ
  <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">1. Miễn ph&iacute; lắp đặt v&agrave; vận chuyển b&aacute;n k&iacute;nh 200Km từ kho&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><strong>326A Ho&agrave;ng Văn Thụ, Phường 4, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP. HCM</strong></span><span><span style="color: #ff0000;">&nbsp;t</span>ới địa chỉ kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u cầu. Ngo&agrave;i phạm vi 20Km tới 30Km, t&iacute;nh ph&iacute;&nbsp;</span><strong>100.000</strong><span>.</span><span style="color: #ff0000;"><strong><br /></strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">2. Tặng <a title="N&oacute;n bảo hiểm thời trang" href="/tang-non-bao-hiem-thoi-trang-khi-mua-hang-tai-sieuthilocnuoccom/a35.html" target="_blank"><strong>N&oacute;n bảo hiểm thời trang</strong></a><strong>&nbsp;</strong>ch&iacute;nh h&atilde;ng gi&aacute;&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><strong>350.000đ. <br /></strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">3. Tặng</span>&nbsp;<strong>Voucher 200.000đ</strong></span>&nbsp;cho kh&aacute;ch h&agrave;ng cho những lần mua h&agrave;ng kế tiếp, hoặc giới thiệu kh&aacute;ch h&agrave;ng mới.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp;</p>
 • Giá rẻ
  So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 1.1 - 7 Cấp (Model: K7I-1) Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 1.1 - 7 Cấp (Model: K7I-1)

  Giá Bếp Xanh: 5.440.000đ

  Giá thường : 6.300.000đ

  Giá rẻ
 • So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi Omega KG110A tủ VTU Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi Omega KG110A tủ VTU

  Giá Bếp Xanh: 5.990.000đ

  Giá thường : 7.200.000đ

  Giá rẻ
Thương hiệu

 

Sản phẩm đã xem

Công ty TNHH Bếp XANH Family - ĐCĐK: 328 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. GPĐKKD số: 0313825009 do sở KHĐT TP. Hồ Chí​ Minh cấp.
So sánh sản phẩm