logo
 0
logo
 
 Trang chủ   Thương hiệu  Malloca  Bếp điện từ Malloca

Bếp điện từ Malloca

ECALITE - CHẬU RỬA CHÉN 1 HỘC LỚN
Chọn theo Nhu cầu
Top 10 Bếp điện từ Malloca nổi bật  
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH 03IRA / Bếp 1 từ 2 điện, kính Eurokera
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH 03IRA / Bếp 1 từ 2 điện, kính Eurokera
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MI 732 SL / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MI 732 SL / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp từ đơn Malloca MCT-K30 / Kính Ceramic
Bếp từ đơn Malloca MCT-K30 / Kính Ceramic
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MIR 772 / 1 từ 1 điện / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MIR 772 / 1 từ 1 điện / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca MI 593W / Nhập khẩu Tây Ban Nha / Kính Schott Ceran trắng sữa
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca MI 593W / Nhập khẩu Tây Ban Nha / Kính Schott Ceran trắng sữa
Bếp từ 4 vùng nấu Malloca MH 04I BM / Kính Eurokera, dạng xước Metalic kiểu mới
Bếp từ 4 vùng nấu Malloca MH 04I BM / Kính Eurokera, dạng xước Metalic kiểu mới
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca MI 593B / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca MI 593B / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MH 732 ER / Kính Virtro Ceramic
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MH 732 ER / Kính Virtro Ceramic
Chọn theo Tiêu chí
Sắp xếp theo Tiêu chí
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MI 732 SL / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MI 732 SL / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MH-732 IN / Kính Virtro Ceramic
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MH-732 IN / Kính Virtro Ceramic
Bếp từ 1 vùng nấu domino Malloca MDI 301 / kính Vitroceramic
Bếp từ 1 vùng nấu domino Malloca MDI 301 / kính Vitroceramic
Bếp từ đa vùng nấu Malloca Skylux MH-92TFT / Kính EuroKera Resin
Bếp từ đa vùng nấu Malloca Skylux MH-92TFT / Kính EuroKera Resin
Bếp từ 5 vùng nấu Malloca Skylux MH-885 / Kính Eurokera
Bếp từ 5 vùng nấu Malloca Skylux MH-885 / Kính Eurokera
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca Skylux MH-803 / Kính Eurokera
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca Skylux MH-803 / Kính Eurokera
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca Skylux MH-802 / Kính Eurokera
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca Skylux MH-802 / Kính Eurokera
Bếp từ 4 vùng nấu Malloca MI 594 LINEAR / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp từ 4 vùng nấu Malloca MI 594 LINEAR / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca MI 593 BN / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca MI 593 BN / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp từ kết hợp hút mùi Malloca HIH 864 LI
Bếp từ kết hợp hút mùi Malloca HIH 864 LI
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MH 02I N / Kính Eurokera, chấm bi
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MH 02I N / Kính Eurokera, chấm bi
Bếp từ 4 vùng nấu Malloca MH 04I BM / Kính Eurokera, dạng xước Metalic kiểu mới
Bếp từ 4 vùng nấu Malloca MH 04I BM / Kính Eurokera, dạng xước Metalic kiểu mới
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca MH-5903 I / Mặt kính Vitroceramic
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca MH-5903 I / Mặt kính Vitroceramic
Bếp từ đơn Malloca MCT-K30 / Kính Ceramic
Bếp từ đơn Malloca MCT-K30 / Kính Ceramic
Bếp từ đơn Malloca MCT-K68 / Kính Virtro Ceramic
Bếp từ đơn Malloca MCT-K68 / Kính Virtro Ceramic
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MDI 302 / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kiểu Domino, kính Schott Ceran
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MDI 302 / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kiểu Domino, kính Schott Ceran
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MH-02IS / Kính Eurokera, dạng xước Metalic kiểu mới
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MH-02IS / Kính Eurokera, dạng xước Metalic kiểu mới
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MH-02I D / Kính Eurokera chấm bi
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MH-02I D / Kính Eurokera chấm bi
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MDH-02I / Kiểu Domino, kính Eurokera
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MDH-02I / Kiểu Domino, kính Eurokera
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MH-02I / Kính Eurokera
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MH-02I / Kính Eurokera
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MH-732 RN / Kính Virtro Ceramic
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MH-732 RN / Kính Virtro Ceramic
Bếp hồng ngoại 1 vùng nấu Malloca MDR 301 / Kính Vitroceramic, kiểu Domino
Bếp hồng ngoại 1 vùng nấu Malloca MDR 301 / Kính Vitroceramic, kiểu Domino
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MH 732 ER / Kính Virtro Ceramic
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MH 732 ER / Kính Virtro Ceramic
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MDH-02R / Kính Eurokera, kiểu Domino
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MDH-02R / Kính Eurokera, kiểu Domino
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MDR 302 / Nhậ khẩu Tây Ban Nha, kiểu Domino, kính Schott Ceran
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MDR 302 / Nhậ khẩu Tây Ban Nha, kiểu Domino, kính Schott Ceran
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MR 732 / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MR 732 / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MH-02R / Mặt kính Eurokera
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MH-02R / Mặt kính Eurokera
Bếp hồng ngoại 3 vùng nấu Malloca MH-03R / Mặt kính Eurokera
Bếp hồng ngoại 3 vùng nấu Malloca MH-03R / Mặt kính Eurokera
Bếp hồng ngoại 3 vùng nấu Malloca MR 593 / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp hồng ngoại 3 vùng nấu Malloca MR 593 / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MIR 772 / 1 từ 1 điện / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MIR 772 / 1 từ 1 điện / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH-732 IRN / Bếp 1 điện 1 từ, kính Vitroceramic
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH-732 IRN / Bếp 1 điện 1 từ, kính Vitroceramic
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH 03IRB SB / Bếp 2 từ 1 điện, kính Eurokera chấm bi
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH 03IRB SB / Bếp 2 từ 1 điện, kính Eurokera chấm bi
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH 03IRA / Bếp 1 từ 2 điện, kính Eurokera
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH 03IRA / Bếp 1 từ 2 điện, kính Eurokera
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH 02IR D / Bếp 1 điện 1 từ, Kính Eurokera
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH 02IR D / Bếp 1 điện 1 từ, Kính Eurokera
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH 02IR / Bếp 1 điện 1 từ, Kính Eurokera
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH 02IR / Bếp 1 điện 1 từ, Kính Eurokera
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH 03IR N / Bếp 2 từ 1 điện, kính Eurokera chấm bi
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH 03IR N / Bếp 2 từ 1 điện, kính Eurokera chấm bi
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH-02IR LB / Bếp 1 điện 1 từ, kính Eurokera
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH-02IR LB / Bếp 1 điện 1 từ, kính Eurokera
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH-02IR SB / Bếp 1 từ 1 điện, kính Eurokera
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH-02IR SB / Bếp 1 từ 1 điện, kính Eurokera
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH-732 EIR / 1 Vùng từ 1 vùng điện, kính Virtro Ceramic
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH-732 EIR / 1 Vùng từ 1 vùng điện, kính Virtro Ceramic
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH-03IRB S / Bếp 2 từ 1 điện, kính Eurokera
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH-03IRB S / Bếp 2 từ 1 điện, kính Eurokera
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MIR 593 / 2 Vùng từ 1 vùng điện, nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MIR 593 / 2 Vùng từ 1 vùng điện, nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH-03IRB LB / 2 Vùng từ 1 vùng điện, kính Eurokera
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH-03IRB LB / 2 Vùng từ 1 vùng điện, kính Eurokera
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH-03IRB / 2 Vùng từ 1 vùng điện, kính Eurokera
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH-03IRB / 2 Vùng từ 1 vùng điện, kính Eurokera
Bếp điện từ 4 vùng nấu Malloca MH-04IR S / 2 Vùng từ 2 vùng điện, kính Eurokera
Bếp điện từ 4 vùng nấu Malloca MH-04IR S / 2 Vùng từ 2 vùng điện, kính Eurokera
Bếp điện từ 4 vùng nấu Malloca MH-04IR / 2 Vùng từ 2 vùng điện, kính Eurokera
Bếp điện từ 4 vùng nấu Malloca MH-04IR / 2 Vùng từ 2 vùng điện, kính Eurokera
Bếp từ kết hợp hút mùi Malloca HIH 864 LI
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MIR 772 / 1 từ 1 điện / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MIR 772 / 1 từ 1 điện / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MH-732 IN / Kính Virtro Ceramic
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MH-732 IN / Kính Virtro Ceramic
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH-732 IRN / Bếp 1 điện 1 từ, kính Vitroceramic
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH-732 IRN / Bếp 1 điện 1 từ, kính Vitroceramic
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MH 732 ER / Kính Virtro Ceramic
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MH 732 ER / Kính Virtro Ceramic
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH 02IR D / Bếp 1 điện 1 từ, Kính Eurokera
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH 02IR D / Bếp 1 điện 1 từ, Kính Eurokera
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH 02IR / Bếp 1 điện 1 từ, Kính Eurokera
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH 02IR / Bếp 1 điện 1 từ, Kính Eurokera
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MH 02I N / Kính Eurokera, chấm bi
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MH 02I N / Kính Eurokera, chấm bi
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MDH-02R / Kính Eurokera, kiểu Domino
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MDH-02R / Kính Eurokera, kiểu Domino
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MDR 302 / Nhậ khẩu Tây Ban Nha, kiểu Domino, kính Schott Ceran
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MDR 302 / Nhậ khẩu Tây Ban Nha, kiểu Domino, kính Schott Ceran
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MR 732 / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MR 732 / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MH-02R / Mặt kính Eurokera
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MH-02R / Mặt kính Eurokera
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH-02IR LB / Bếp 1 điện 1 từ, kính Eurokera
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH-02IR LB / Bếp 1 điện 1 từ, kính Eurokera
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MDI 302 / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kiểu Domino, kính Schott Ceran
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MDI 302 / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kiểu Domino, kính Schott Ceran
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MH-02IS / Kính Eurokera, dạng xước Metalic kiểu mới
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MH-02IS / Kính Eurokera, dạng xước Metalic kiểu mới
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MH-02I D / Kính Eurokera chấm bi
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MH-02I D / Kính Eurokera chấm bi
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH-02IR SB / Bếp 1 từ 1 điện, kính Eurokera
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH-02IR SB / Bếp 1 từ 1 điện, kính Eurokera
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MDH-02I / Kiểu Domino, kính Eurokera
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MDH-02I / Kiểu Domino, kính Eurokera
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MH-02I / Kính Eurokera
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MH-02I / Kính Eurokera
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH-732 EIR / 1 Vùng từ 1 vùng điện, kính Virtro Ceramic
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH-732 EIR / 1 Vùng từ 1 vùng điện, kính Virtro Ceramic
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca MI 593 BN / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca MI 593 BN / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH 03IRB SB / Bếp 2 từ 1 điện, kính Eurokera chấm bi
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH 03IRB SB / Bếp 2 từ 1 điện, kính Eurokera chấm bi
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH 03IRA / Bếp 1 từ 2 điện, kính Eurokera
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH 03IRA / Bếp 1 từ 2 điện, kính Eurokera
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH 03IR N / Bếp 2 từ 1 điện, kính Eurokera chấm bi
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH 03IR N / Bếp 2 từ 1 điện, kính Eurokera chấm bi
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca MH-5903 I / Mặt kính Vitroceramic
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca MH-5903 I / Mặt kính Vitroceramic
Bếp hồng ngoại 3 vùng nấu Malloca MH-03R / Mặt kính Eurokera
Bếp hồng ngoại 3 vùng nấu Malloca MH-03R / Mặt kính Eurokera
Bếp hồng ngoại 3 vùng nấu Malloca MR 593 / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp hồng ngoại 3 vùng nấu Malloca MR 593 / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca MH-03I N / Kính Eurokera
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca MH-03I N / Kính Eurokera
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH-03IRB S / Bếp 2 từ 1 điện, kính Eurokera
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH-03IRB S / Bếp 2 từ 1 điện, kính Eurokera
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca MH-03I / Kính Eurokera
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca MH-03I / Kính Eurokera
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca MI 593B / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca MI 593B / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca MH-03IS / Kính Eurokera, dạng xước Metalic kiểu mới
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca MH-03IS / Kính Eurokera, dạng xước Metalic kiểu mới
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MIR 593 / 2 Vùng từ 1 vùng điện, nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MIR 593 / 2 Vùng từ 1 vùng điện, nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH-03IRB LB / 2 Vùng từ 1 vùng điện, kính Eurokera
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH-03IRB LB / 2 Vùng từ 1 vùng điện, kính Eurokera
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH-03IRB / 2 Vùng từ 1 vùng điện, kính Eurokera
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH-03IRB / 2 Vùng từ 1 vùng điện, kính Eurokera
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca MI 593W / Nhập khẩu Tây Ban Nha / Kính Schott Ceran trắng sữa
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca MI 593W / Nhập khẩu Tây Ban Nha / Kính Schott Ceran trắng sữa
Bếp từ 4 vùng nấu Malloca MI 594 LINEAR / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp từ 4 vùng nấu Malloca MI 594 LINEAR / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp điện từ 4 vùng nấu Malloca MH-04IR S / 2 Vùng từ 2 vùng điện, kính Eurokera
Bếp điện từ 4 vùng nấu Malloca MH-04IR S / 2 Vùng từ 2 vùng điện, kính Eurokera
Bếp điện từ 4 vùng nấu Malloca MH-04IR / 2 Vùng từ 2 vùng điện, kính Eurokera
Bếp điện từ 4 vùng nấu Malloca MH-04IR / 2 Vùng từ 2 vùng điện, kính Eurokera
Bếp từ 4 vùng nấu Malloca HIH-904 SLIM / Tích hợp máy hút mùi, kính Ceramic
Bếp từ 4 vùng nấu Malloca HIH-904 SLIM / Tích hợp máy hút mùi, kính Ceramic
Bếp từ 4 vùng nấu Malloca MI-784 ITG / Nhập khẩu Italia, kính Ceramic
Bếp từ 4 vùng nấu Malloca MI-784 ITG / Nhập khẩu Italia, kính Ceramic
Bếp từ 4 vùng nấu Malloca HIH-864 / Tích hợp kèm máy hút mùi, kính Ceramic
Bếp từ 4 vùng nấu Malloca HIH-864 / Tích hợp kèm máy hút mùi, kính Ceramic
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại bếp điện từ khác nhau, tuy nhiên bếp điện từ Malloca là sản phẩm được người người tiêu dùng đánh giá cao về tính thẩm mỹ cũng như công năng của sản phẩm. Cùng Bếp Xanh điểm qua những đặc điểm nổi bật của các sản phẩm bếp điện từ Malloca qua bài viết sau nhé!

bếp điện từ Malloca

Bếp điện từ là gì? Nguyên lý hoạt động của bếp điện từ


Bếp điện từ là một loại bếp sử dụng điện để tạo ra nhiệt và nấu ăn. Khác với bếp gas truyền thống, bếp điện từ sử dụng một trường từ để tạo ra nhiệt bên trong nồi hoặc chảo, thay vì sử dụng ngọn lửa. Loại bếp này có ưu điểm điểm là tiết kiệm năng lượng hơn so với bếp gas và an toàn hơn do không có ngọn lửa. Ngoài ra, bếp điện từ còn có khả năng kiểm soát nhiệt độ rất tốt, giúp bạn có thể nấu ăn chính xác theo ý muốn.

Bếp điện từ hoạt động dựa trên nguyên lý tạo dòng điện Foucault trong từ trường biến thiên từ đó sản sinh nhiệt lượng tại đáy nồi. Bếp điện từ thường được chia làm 2 phần chính bao gồm: bộ phận sinh từ trường biến thiên là các cuộn dây đồng được đặt ở dưới mặt bếp và mặt cách điện (thường được làm bằng kính) nằm phía trên cuộn dây đồng. 

bếp điện từ Malloca là gì
Bếp điện từ là gì?

Để bếp điện từ hoạt động thì cần sử dụng các dụng cụ nấu có đáy bằng kim loại và thường được làm bằng sắt nhiễm từ. Khi có dòng điện chạy qua các cuộn dây đồng thì bếp sẽ sinh ra một từ trường biến thiên theo thời gian, đồng thời lúc đó ở đáy nồi (dụng cụ nấu) sẽ sinh ra dòng điện Foucault và làm nóng đáy nồi, từ đó truyền nhiệt lượng cho thức ăn trong nồi làm thức ăn nóng lên và chín như cách nấu thông đường.


Giới thiệu về bếp điện từ Malloca

Bếp điện từ Malloca là một trong những dòng sản phẩm chủ lực của Malloca với thâm niên hơn 15 năm cung cấp các sản phẩm bếp điện từ, bếp hồng ngoại và các sản phẩm nhà bếp khác, Malloca đã không ngừng cải tiến các sản phẩm bếp điện từ để phù hợp hơn với văn hóa cũng như cách sinh hoạt của người Việt Nam. Chính bằng những nỗ lực không ngừng đó sản phẩm bếp điện từ Malloca đã và đang được người tiêu dùng đánh giá cao về thiết kế, hiệu năng, cũng như chính sách hậu mãi sau bán hàng.

Được đăng ký thương hiệu tại Tây Ban Nha do đó mỗi sản phẩm xuất xưởng đều phải tuân thủ những quy chuẩn nghiêm ngặt của Châu Âu nên mặc dù có nhiều xuất xứ nhưng những chiếc bếp điện từ Malloca bán ra ngoài thị trường đều là những sản phẩm có chất lượng tốt nhất. 

ưu điểm máy hút mùi Malloca
Bếp điện từ Malloca sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội


Để đáp ứng nhu cầu sử dụng cũng như tạo ra nhiều phân khúc giá khác nhau sản phẩm bếp điện từ Malloca chia làm 3 xuất xứ:

 • Nhập khẩu trực tiếp từ các nước châu Âu: Đây là những sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu như Tây Ban Nha, Ý, Pháp,... 

 • Sản xuất tại các nước thứ 3: Với linh kiện được sản xuất tại Thái Lan hoặc Trung Quốc (Copreci – Tây Ban Nha, Kính EuroKera – Pháp) sau đó được đưa về lắp ráp tại Việt Nam theo bản quyền của Malloca.

 • Sản xuất tại Trung Quốc: theo bản quyền Malloca. 


Những đặc điểm nổi trội của bếp điện từ Malloca


Thiết kế sang trọng và hiện đại

Thông thường các sản phẩm bếp điện từ Malloca được thiết kế với tông màu chủ đạo là màu đen giúp cho bếp nổi bật trên nền của mặt bếp đồng thời tạo cảm giác sang trọng và hiện đại. Bên cạnh đó phần mặt kính của bếp cũng được thiết kế nhiều loại hoa văn khác nhau như hiệu ứng kim xước tạo cảm giác mới lạ và độc đáo cho bếp, hiệu ứng mặt chấm bi giúp cho bếp vừa có tính thẩm mỹ cao vừa không để lại dấu vân tay.

Bếp điện từ Malloca được sản xuất với nhiều loại kích thước và hình dạng khác nhau, phù hợp với sở thích và nhu cầu của người dùng:
 • Bếp từ dạng hình vuông: thích hợp để khu vực quầy bar, hoặc những khu vực bếp có kích thước nhỏ sẽ giúp không gian bếp gọn gàng và ngăn nắp hơn.
 • Bếp điện từ hình chữ nhật: sẽ giúp bếp có không gian nấu rộng hơn từ đó giúp việc nấu ăn trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều.
Tất cả các bếp điện từ do Malloca sản xuất đều là dạng bếp lắp âm, toàn bộ phần mặt đáy của máy điện bếp từ âm Malloca khi lắp đặt đều nằm âm dưới tủ bếp chỉ duy nhất phần mặt kính nằm bên trên bề mặt của của bàn bếp giúp đảm bảo tính thẩm mỹ của căn bếp.

thiết kế bếp điện từ Malloca
Thiết kế bếp điện từ Malloca hiện đại

Tốc độ làm chín thức ăn nhanh

Nhờ hoạt động dựa trên nguyên tắc sinh nhiệt từ dòng fucaul nên tốc độ gia nhiệt của bếp điện từ Malloca rất cao. Thông thường, thức ăn sẽ được làm nóng trong vòng chưa tới một phút. Đặc biệt khi bạn chọn tính năng Booster thì cường độ từ trường trong cuộn dây đồng đặt ở dưới đáy bếp sẽ được sản sinh với cường độ mạnh hơn, từ đó giúp tốc độ gia nhiệt tăng lên gấp 5 -6 lần. Trong những trường hợp bạn cần nấu nhanh thì đây là chế độ vô cùng tuyệt vời và hữu ích.

bếp điện từ Malloca làm chín nhanh
Làm chín thức ăn nhanh chóng và hiệu quả

Tiết kiệm điện

Chính nhờ hiệu ứng sinh nhiệt ở đáy nồi bằng dòng điện nên gần như trong quá trình nấu nhiệt lượng không bị thất thoát ra ngoài môi trường, điều này giúp bếp đạt hiệu suất chuyển hóa năng lượng cao. Bếp điện từ Malloca có hiệu suất chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng lên tới 90%. Điều này có nghĩa là 90% nhiệt lượng bếp sinh ra sẽ trực tiếp truyền cho thức ăn, còn 10% còn lại sẽ được truyền cho mặt kính và truyền ra ngoài môi trường. So sánh bếp gas thông thường đạt hiệu suất 40% thì bếp điện từ là sự lựa chọn hoàn hảo giúp bạn tiết kiệm thời gian cũng như chi phí cho việc nấu nướng. Đây chính là lời khẳng định cũng như câu trả lời cho rất nhiều thắc mắc mắc của khách hàng là: Bếp điện từ Malloca có tốt không?

tiết kiệm điện bếp điện từ Malloca
Bếp điện từ Malloca tiết kiệm điện năng tối đa


An toàn trong quá trình sử dụng

Khác với những dạng bếp truyền thống như: bếp gas, bếp than, bếp củi… Bếp điện từ Malloca không dùng ngọn lửa đun nấu, nên không tạo ra khí CO2, không gây ra mùi khó chịu giúp tránh nguy cơ ngộ độc khí độc đồng thời giảm thiểu nguy cơ cháy nổ. Bên cạnh đó khi lắp đặt bếp điện từ của Malloca các kỹ thuật viên thường sẽ gắn thêm 1 CP, khi bếp hoạt động không ổn định, hoặc gặp sự cố CP sẽ tự động được chuyển sang trạng thái OFF và ngừng cung cấp dòng điện cho bếp giữ an toàn cho người sử dụng.

Đặc biệt, hầu hết các bếp điện từ Malloca đều được trang bị tính năng khoá trẻ em phù hợp cho các gia đình có trẻ nhỏ. Khi sử dụng tính năng này toàn bộ khu vực điều khiển vùng nấu của bếp sẽ được khóa lại giảm thiểu rủi ro do trẻ em hiếu động gây ra.

Bên cạnh đó, bếp điện từ Malloca còn có rất nhiều tính khác như: Tính năng hẹn giờ, tính năng tự tắt bếp, tính năng chống tràn,... hỗ trợ người dùng nấu nướng an toàn và nhanh chóng hơn. Với những tính năng tùy vào đặc trưng dòng bếp mà nhân viên kỹ thuật sẽ hướng dẫn sử dụng bếp từ Malloca một cách đầy đủ và chính xác nhất cho khách hàng.

tính năng bếp điện từ Malloca
Sở hữu nhiều tính năng thông minh

Dễ dàng lau chùi và vệ sinh

Đối với những người yêu thích nấu ăn thì việc thường xuyên vệ sinh bếp là việc bắt buộc và làm thường xuyên, tuy nhiên đối với những bếp truyền thống như bếp có vùng nấu lồi lên như bếp gas thì rất khó vệ sinh do chất bẩn và dầu mỡ luôn bám trong các kẽ hở.

Đối với bếp điện từ Malloca thì ngược lại mặt bếp chỉ được làm duy nhất bằng 1 tấm kính phẳng do đó vệ sinh bếp vô cùng dễ dàng. Hơn thế nữa khi lắp đặt nhân viên kỹ thuật cũng sẽ hướng dẫn cho người sử dụng những cách vệ sinh bếp từ Malloca phù hợp để giúp bếp luôn sáng bóng như mới.

bếp điện từ Malloca dễ vệ sinh
Dễ dàng vệ sinh sau khi dùng

Những loại bếp điện từ Malloca phổ biến

Dựa vào số vùng nấu

 • Bếp Malloca 2 vùng nấu: Là dạng bếp có 2 vùng từ riêng biệt tùy theo dòng máy mà khách hàng có thể điều khiển đồng thời 2 vùng, hoặc điều khiển một cách riêng biệt từng vùng.
 • Bếp Malloca 3 vùng nấu: Thích hợp cho những gia đình hoặc cá nhân thường xuyên nấu món ăn với số lượng nhiều, với ba vùng nấu sẽ giúp tốc độ chuẩn bị bữa ăn trở nên nhanh hơn.
 • Bếp Malloca 4 vùng nấu: Đây là loại bếp phù hợp với gia đình đông thành viên và tần suất nấu nướng cao. 
Ngoài ra, Malloca còn thiết kế bếp dạng bếp Domino là bếp có cấu tạo và tính năng giống như bếp điện từ Malloca thông thường, nhưng thay vì các vùng nấu được bố trí dạng nằm ngang thì bếp điện từ domino lại được bố trí nằm theo chiều dọc của bếp.

Dựa vào phân loại bếp

 • Bếp từ Malloca: Bếp sử dụng vùng nấu từ, trong quá trình nấu người dùng cần chọn nồi chảo có đáy từ phù hợp để nấu trên bếp.
 • Bếp điện Malloca: Bếp chỉ sử dụng vùng nấu điện. Ưu điểm của loại bếp này là không kén nồi nấu nên bạn có thể tận dụng tất cả các loại xoong nồi có sẵn để nấu trên bếp.
 • Bếp Malloca kết hợp: Là dạng bếp kết hợp giữa từ và hồng ngoại thích hợp mọi loại nồi, vùng từ thì sẽ dùng để nấu thức ăn bằng những vật liệu nhiễm từ, còn vùng hồng ngoại sẽ dùng để nấu các loại nồi như: nồi thủy tinh, nồi đất hoặc các nồi được làm bằng những vật liệu khác.
phân loại bếp điện từ Malloca
Các loại bếp điện từ Malloca

Nơi bếp điện từ Malloca chính hãng

Trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp các sản phẩm Malloca, tuy nhiên để tìm được nhà phân phối uy tín và luôn sẵn sàng đồng hành với khách hàng từ lúc mua tới khi sử dụng sản phẩm là điều không hề dễ dàng. Với việc coi lợi ích và trải nghiệm của khách hàng là ưu tiên hàng đầu Bếp Xanh luôn cam kết hỗ trợ khách hàng 24/7 mỗi khi khách hàng cần tư vấn sản phẩm hay bảo hành bảo trì. Với hơn 6 năm kinh nghiệm phân phối các sản phẩm bếp từ Malloca tại thị trường Việt Nam, Bếp Xanh tự tin mang đến cho khách hàng những trải nghiệm hoàn hảo trong quá trình tham khảo, mua sắm cũng như sử dụng sản phẩm.

Hiện Bếp XANH đang là một trong những nhà phân phối sản phẩm bếp điện từ Malloca lớn và uy tín nhất khu vực phía nam với kho hàng rộng hơn 1000 m2 chúng tôi luôn cam kết cung ứng kịp thời sản phẩm bếp từ Malloca mà quý khách hàng cần. 

Nếu như bạn muốn sở hữu bếp điện từ Malloca chính hãng hãy đến ngay các showroom của Bếp Xanh để được nhân viên tư vấn, lựa chọn phù hợp với không gian bếp hoặc có thể gọi điện đến hotline của Bếp Xanh để được giải đáp những thắc mắc về sản phẩm:
                           
- Hotline: 1800.6775
- Địa chỉ:
 •  Tân Bình: 328 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
 •  Quận 7: 251 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
 •  Gò Vấp: 616 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
 •  Thủ Đức: 7 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
mua bếp điện từ Malloca chính hãng
Mua bếp điện từ Malloca chính hãng tại Bếp XANH

Bếp điện từ Malloca sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội về thiết kế, tính năng và công nghệ là một trong những dòng sản phẩm đáng sở hữu cho gia đình hiện nay. Hãy đến ngay Bếp XANH để lựa chọn cho gia đình một sản phẩm phù hợp nhất!

Bài viết liên quan Trang chủ
 Danh mục
 Cửa hàng
 Gọi ngay
 Khuyến mãi