logo
 0
logo
 
 Trang chủ   Thương hiệu  Bosch  Máy rửa chén Bosch

Máy rửa chén Bosch

BANNER MÁY RỬA CHÉN ECALITE
Chọn theo Nhu cầu
Top 10 Máy rửa chén Bosch nổi bật  
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 6 Bosch SMS63L08EA/ Nhập Khẩu Thổ Nhĩ Kỳ
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 6 Bosch SMS63L08EA/ Nhập Khẩu Thổ Nhĩ Kỳ
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 6 Bosch SMS6ZCI08E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 6 Bosch SMS6ZCI42E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 8 Bosch SMS8YCI03E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 6 Bosch SMS6ZCI49E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 6 Bosch SMS6ZCI49E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 4 Bosch SMS4ECI14E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 8 Bosch SMS8YCI01E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 4 Bosch SMS4EVI14E/ Nhập Khẩu Ba Lan
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 6 Bosch SMS6ECI07E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Chọn theo Tiêu chí
Sắp xếp theo Tiêu chí
Thương hiệu
Kiểu Máy Rửa Chén
Số Bộ Có Thể Rửa 1 Lần
Đời Máy Rửa Chén
Xuất Xứ Sản Phẩm
Khoảng giá
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 4 Bosch SMS4EVI14E/ Nhập Khẩu Ba Lan
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 6 Bosch SMS63L08EA/ Nhập Khẩu Thổ Nhĩ Kỳ
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 6 Bosch SMS63L08EA/ Nhập Khẩu Thổ Nhĩ Kỳ
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 4 Bosch SMS4ECI14E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 6 Bosch SMS6ZCI42E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 6 Bosch SMS68MI04E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 6 Bosch SMS6ECI03E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy rửa chén độc lập Bosch SMS4EMI06E
Máy rửa bát độc lập Bosch SPS6YMI14E
25.500.000 ₫
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 8 Bosch SMS8YCI01E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy rửa chén độc lập 10 bộ Bosch SPS4HMI61E
Máy rửa chén độc lập Bosch SPS2HKI42E
Máy rửa chén độc lập Bosch SMS6ECI04E
25.990.000 ₫
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 4 Bosch SMS46GI01P/ Nhập Khẩu Thổ Nhĩ Kỳ
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 6 Bosch SMS6ZCI42E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy rửa chén độc lập Bosch SMS4HBI01D Serie 4
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 8 Bosch SMS88TI01E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 6 Bosch SMS6ZCI15E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 8 Bosch SMS8ZDW48M/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 4 Bosch SMS46LI00E/ Nhập Khẩu Ba Lan
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 2 Bosch SPS2XMI04E/ Nhập Khẩu Ba Lan
21.900.000 ₫
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 4 Bosch SRV4XMX16E/ Nhập Khẩu Ba Lan
49.900.000 ₫
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 6 Bosch SMV69N40EU/ Nhập Khẩu Phần Lan
29.900.000 ₫
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 6 Bosch SMV69N40EU/ Nhập Khẩu Phần Lan
29.900.000 ₫
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 4 Bosch SMV4HCX48E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 4 Bosch SMV4HCX48E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 6 Bosch SMV6ZCX42E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy rửa bát bán âm Bosch SMI6ZCS16E Series 6 Zeolith/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 6 Bosch SMV6ECX51E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 6 Bosch SMH6ZDX00E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 2 Bosch SMV24AX00E/ Nhập Khẩu Ba Lan
Liên hệ
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 4 Bosch SMV41D10EU/ Nhập Khẩu Thổ Nhĩ Kỳ
Liên hệ
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 4 Bosch SMV45GX02E/ Nhập Khẩu Ba Lan
Liên hệ
Máy Rửa Chén Bán Âm Bosch SBHHVX31E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Liên hệ
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 4 Bosch SBV4HDX52E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Liên hệ
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 6 Bosch SBV6ZCX49E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 6 Bosch SMD6ECX57E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 4 Bosch SMH4ECX14E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Liên hệ
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 4 Bosch SMH4HCX48E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Liên hệ
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 6 Bosch SMU6ZCS49E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 2 Bosch SMV25BX03R/ Nhập Khẩu Thổ Nhĩ Kỳ
Liên hệ
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 6 Bosch SCE52M75EU / Nhập Khẩu Tây Ban Nha
Máy rửa chén bán âm series 8 Bosch SMI8TCS01E
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 8 Bosch SMI88TS46E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 4 Bosch SMI4HCS48E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 6 Bosch SMU6ECS57E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 6 Bosch SMI46GB01E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 4 Bosch SMI46IS09E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 4 Bosch SMI46MS01E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 2 Bosch SMI50D35EU/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 4 Bosch SMI57M25EU/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 6 Bosch SMI67MS01E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Liên hệ
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 6 Bosch SMI68IS00E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 6 Bosch SMI6TCS00E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 2 Bosch SMI2ITS33E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Liên hệ
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 4 Bosch SMI4ECS14E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 4 Bosch SMI4HDS52E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Liên hệ
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 4 Bosch SMI53L15EU/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 4 Bosch SMI58N95EU/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 6 Bosch SMI65N05EU/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 6 Bosch SMI68MS04E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 2 Bosch SPS2XMI04E/ Nhập Khẩu Ba Lan
21.900.000 ₫
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 2 Bosch SMS2HAI12E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 2 Bosch SMS2IVW01P/ Nhập Khẩu Thổ Nhĩ Kỳ
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 2 Bosch SMS25DI05E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 2 Bosch SMS25EI00G/ Nhập Khẩu Thổ Nhĩ Kỳ
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 2 Bosch SPS25CI03E/ Nhập Khẩu Ba Lan
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 4 Bosch SMS50E88EU/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 2 Bosch SMS50D48EU/ Nhập Khẩu Ba Lan
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 2 Bosch SMS25KI00E/ Nhập Khẩu Thổ Nhĩ Kỳ
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 2 Bosch SMS25CW05E/ Nhập Khẩu Tây Ban Nha
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 2 Bosch SMS25CI05E/ Nhập Khẩu Tây Ban Nha
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 2 Bosch SMS25CW01E/ Nhập Khẩu Tây Ban Nha
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 2 Bosch SMV25CX03E/ Nhập Khẩu Tây Ban Nha
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 2 Bosch SMV24AX02E/ Nhập Khẩu Ba Lan
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 2 Bosch SMI25AS02E/ Nhập Khẩu Ba Lan
Máy Rửa Chén Mini Series 2 Bosch SKS51E22EU/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy rửa chén độc lập Bosch SMS4EMI06E
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 4 Bosch SMS46MI05E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 4 Bosch SMI4HCS48E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 4 Bosch SMS4HCI48E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 4 Bosch SMS4HDI52E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
32.990.000 ₫
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 4 Bosch SMS4IVI01P/ Nhập Khẩu Thổ Nhĩ Kỳ
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 4 Bosch SMS4ECI14E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 4 Bosch SMS46GW01P/ Nhập Khẩu Thổ Nhĩ Kỳ
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 4 Bosch SMS46MI07E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
25.500.000 ₫
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 4 Bosch SMS46MI01G/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 4 Bosch SPS50E82EU/ Nhập Khẩu Tây Ban Nha
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 4 Bosch SMS46NI05E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 4 Bosch SMS46II04E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 4 Bosch SMS46GI04E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 4 Bosch SMI46IS03E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 4 Bosch SPV46MX00E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 4 Bosch SPV44CX00E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 4 Bosch SPI46MS01E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 4 Bosch SMV46MX03E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 4 Bosch SMV46KX00E/ Nhập Khẩu Ba Lan
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 6 Bosch SMS63L08EA/ Nhập Khẩu Thổ Nhĩ Kỳ
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 6 Bosch SMS63L08EA/ Nhập Khẩu Thổ Nhĩ Kỳ
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 6 Bosch SMS68MI04E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 6 Bosch SCE52M75EU / Nhập Khẩu Tây Ban Nha
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 6 Bosch SMV6ZCX16E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 6 Bosch SMS6ZCI16E / New 2024 - Nhập Khẩu Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 6 Bosch SMS6ZCI42E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 6 Bosch SMS6ZDI08E / Nhập Khẩu Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 6 Bosch SMS68PW01E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 6 Bosch SMV6ZCX42E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 6 Bosch SMS6ECI93E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 6 Bosch SMS6ZCI08E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 6 Bosch SMI6ZDS49E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 6 Bosch SMI6ZCS49E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 6 Bosch SMS6ECI07E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 6 Bosch SMI6ZCS00E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 6 Bosch SMS63L02EA/ Nhập Khẩu Thổ Nhĩ Kỳ
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 6 Bosch SMS68UI02E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 6 Bosch SMV68TX06E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 6 Bosch SMU68TS02E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 4 Bosch SPS66TI01E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 8 Bosch SMS8YCI01E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy rửa bát độc lập Bosch SMS8TCI01E serie 8
39.300.000 ₫
Máy Rửa Chén Độc Lập Series 8 Bosch SMS8YCI03E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 8 Bosch SMI8YCS03E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Âm Tủ Series 8 Bosch SMV88TS36E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức
Máy Rửa Chén Bán Âm Series 8 Bosch SMI88TS36E/ Nhập Khẩu Liên Bang Đức

Máy rửa chén Bosch là thương hiệu nổi tiếng về độ an toàn cao, vận hành êm ái, chất lượng tốt, hoạt động bền bỉ, tiết kiệm điện nước và thân thiện với môi trường. So với các hãng khác, máy rửa chén Bosch giá rẻ luôn được đánh giá cao từ thiết kế đến hiệu năng, cũng như hiệu quả làm sạch bát đĩa nên đây sẽ là thương hiệu đáng cân nhắc khi bạn muốn chọn mua máy rửa chén cho gia đình.


Máy rửa chén Bosch sang trọng hiện đại

Máy rửa chén Bosch có xuất xứ từ nước nào?


Các sản phẩm máy rửa bát Bosch được xuất xứ từ Đức được sản xuất với dây chuyền công nghệ hàng đầu thế giới theo tiêu chuẩn Châu Âu mang đến cho người dùng trải nghiệm tuyệt vời về chất lượng cao, hoạt động bền bỉ, an toàn sử dụng và thân thiện với môi trường. Với những tính năng hiện đại sản phẩm sẽ là trợ thủ đắc lực dành cho chị em yêu thích nội trợ. 


Xuất xứ của máy rửa chén Bosch
Xuất xứ của máy rửa chén Bosch

Các dòng sản phẩm của máy rửa chén Bosch


Về cách lắp đặt


  • Máy rửa chén Bosch Mini


Những sản phẩm máy rửa chén mini của Bosch được thiết kế nhỏ gọn với kích thước thường là W550 x H400 x D500 mm, có thể lắp đặt ở nhiều vị trí trong phòng bếp như: để trên mặt bếp hoặc lắp vào hộc tủ dưới kệ bếp. Sản phẩm có sức chứa 6-8 bộ chén đĩa theo tiêu chuẩn Châu Âu tương đương với 2 bữa ăn của gia đình từ 3-4 thành viên. 


  • Máy rửa chén Bosch độc lập


Đây là loại máy rửa bát kiểu đứng có thể lắp đặt bất kỳ vị trí nào trong khu vực bếp với thiết kế khá lớn nên có thể rửa được nhiều bát đĩa, xoong nồi hơn từ 10-16 bộ. Với gia đình có từ 5-6 thành viên, đây sẽ là dòng sản phẩm nên cân nhắc để chọn mua. Kích thước lắp đặt máy rửa bát độc lập thường là W600 x H850 x D600 mm phù hợp với mọi không gian sống. 


Lắp đặt máy rửa chén Bosch

Lắp đặt linh hoạt cho từng dòng máy  • Máy rửa chén Bosch bán âm


Máy rửa bát dạng bán âm sở hữu thiết kế có tính thẩm mỹ cao, mang đến vẻ đẹp hiện đại, sang trọng và tiết kiệm diện tích không gian bếp. Toàn bộ thân máy sẽ được lắp âm vào trong tủ bếp, mặt trước thường được ốp gỗ để đồng bộ với màu tủ bếp và bảng điều khiển được đặt ngay phía trước để thuận tiện cho việc thao tác. 


Dòng máy rửa chén bán âm Bosch thường có kích thước khoảng W600 x H820 x D600 mm. Sức chứa của dòng máy này khá lớn khoảng 13-16 bộ chén dĩa theo tiêu chuẩn Châu Âu. 


  • Máy rửa chén Bosch âm tủ


Khác với máy rửa chén bán âm, toàn bộ máy rửa chén âm tủ của Bosch sẽ được lắp âm hoàn toàn vào trong tủ bếp giúp không gian bếp trở nên sang trọng và tinh tế hơn. Trong đó, mặt trước sẽ được ốp gỗ toàn phần và bảng điều khiển thay vì nằm ở phía trước sẽ được đặt ở cạnh trên của cửa máy. Thông thường, một chiếc máy âm tủ sẽ có dung tích khoảng 12 - 14 bộ bát đĩa châu Âu, đi kèm 3 khay rửa riêng biệt kết hợp đa dạng chức năng rửa hiện đại, phục vụ hoàn hảo nhu cầu rửa và sấy khô các vật dụng bếp.


Về dòng sản phẩm


  •  Máy rửa chén Bosch Series 2


Dòng máy Bosch Series 2 là dòng máy rửa chén cơ bản nhất của hãng Bosch, tích hợp 6 chương trình đáp ứng nhu cầu rửa chén đơn giản của người dùng như: rửa nồi chảo, rửa ECO, rửa tự động, rửa nhanh, rửa siêu tĩnh, tráng,... Bảng điều khiển của những dòng máy series 2 thường có dạng nút nhấn kết hợp màn hình nhỏ hiển thị thời gian kết thúc của chương trình. Các dòng máy rửa chén Series 2 thường chỉ có mẫu lắp độc lập và không có mẫu bán âm hay âm tủ.


  • Máy rửa chén Bosch Series 4


So với máy rửa chén Series 2, máy Bosch Series 4 được sản xuất đa dạng dòng sản phẩm hơn với kiểu độc lập, bán âm và âm tủ cho người dùng có nhiều tuỳ chọn lắp đặt. Một số mẫu Series 4 còn được nâng cấp số khay úp chén lên 3 khay thay vì 2 khay như dòng Series 2 giúp người có thêm ngăn chứa để sắp vật dụng dễ dàng hơn.


Các mẫu máy rửa chén bát Series 4 vẫn có 6 chương trình rửa cơ bản, đi kèm các tiện ích như rửa tăng cường, rửa nửa tải, rửa diệt khuẩn,... Lượng nước tiêu thụ tầm 9.5L cho chương trình tiết kiệm và vận hành êm với độ ồn dao động 44-46dB.


Những dòng sản phẩm của máy rửa chén Bosch

Những dòng sản phẩm của máy rửa chén Bosch


  • Máy rửa chén Bosch Series 6


Máy rửa bát Bosch Series 6 là dòng máy rửa bát cao cấp được đánh giá cao về chất lượng đi kèm với công nghệ mới nhất. Máy sở hữu từ 6-8 chương trình rửa cùng với những tiện ích đa dạng hơn 2 dòng trên. Bảng điều khiển trên máy rửa bát Bosch series 6 được trang bị màn hình TFT độ phân giải cao kết hợp phím cảm ứng, chỉ cần chạm nhẹ là lựa chọn được chương trình rửa và các chức năng khác.


  • Máy rửa chén Bosch Series 8


Máy rửa bát Bosch Series 8 là dòng máy cao cấp hiện đại nhất của hãng Bosch. Đây là dòng có đầy đủ chức năng nhất với 8 chương trình rửa hiện đại cùng 5 chương trình bổ sung. Thiết kế đẹp và sang trọng là ưu điểm của dòng máy này, không những được hoàn thiện với chất liệu bền bỉ mà kiểu dáng cũng được trau chuốt hơn để mang lại sự hiện đại cho không gian.

Ở dòng Series 8 này Bosch vẫn trang bị màn hình điều khiển màu TFT cùng các phím cảm ứng giúp bạn dễ dàng quan sát và thao tác. Bên cạnh đó là những tính năng hiện đại, công suất cao giúp rửa bát đĩa nhanh, sạch, tiết kiệm thời gian và điện năng. 


Ưu điểm nổi bật của máy rửa chén Bosch


Hiệu quả rửa sạch cao


Máy rửa bát Bosch được trang bị hệ thống rửa nước nóng thông minh, sử dụng động cơ mạnh mẽ kết hợp hệ thống tay phun với khả năng xoay 360 độ linh hoạt. Dưới tác động của áp lực nước, chén bát được làm sạch nhanh chóng và hiệu quả không kém rửa tay. Bên cạnh khả năng rửa sạch hiệu quả, máy rửa chén bát Bosch còn được tích hợp tính năng sấy khô, khử trùng giúp đảm bảo vệ sinh, an toàn sức khỏe cho người dùng.

Hiệu quả rửa sạch cao của máy rửa chén Bosch

Hiệu quả rửa sạch cao của máy rửa chén Bosch


Tiết kiệm năng lượng


Máy rửa chén Bosch đã tích hợp rất nhiều công nghệ và cảm biến giúp tăng khả năng tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường hơn. Điển hình như chế độ rửa Eco giúp bạn xác định được độ sạch của nước và tái sử dụng lại nước từ đó tiết kiệm được 40% điện năng, 25% lượng nước cho 1 chu trình rửa.


Độ an toàn cao


Khi mua sản phẩm máy rửa chén Bosch thì bạn không cần lo lắng đến những vấn đề như rò điện, rò nước gây nguy hiểm khi sử dụng bởi vì hãng đã trang bị cho máy công nghệ Aqua-stop và hệ thống chống rò rỉ từ động, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình sử dụng. Hơn nữa tất cả những sản phẩm này đều có chế độ khóa trẻ em rất an toàn, tránh trẻ nhỏ vô tình thao tác trong khi máy đang vận hành.


Đa dạng chương trình rửa 


Máy rửa bát hãng Bosch có nhiều chương trình rửa chén như: rửa tiết kiệm ECO, rửa ly, rửa ngâm, rửa chuyên sâu, rửa nhanh, rửa tráng, rửa Variospeed (rửa tiết kiệm thời gian),... Từng chương trình được thiết lập mức nhiệt độ riêng biệt để phù hợp với độ bẩn chén đĩa khác nhau. Do đó, người dùng có thể thoải mái lựa chọn chương trình sao cho phù hợp với từng loại vật dụng mà mình cần rửa.


Đa dạng nhiều chương trình rửa tiện lợi

Đa dạng nhiều chương trình rửa tiện lợi 


Nhiều tiện ích hỗ trợ cho quá trình rửa


Bên cạnh những chương trình chính của máy thì hãng Bosch còn trang bị thêm nhiều tiện ích hỗ trợ cho quá trình rửa như: tự động hé cửa, chức năng hẹn giờ, rửa diệt khuẩn,... làm tăng tối đa khả năng làm sạch chén dĩa. Đặc biệt với dòng series 6 và series 8 được áp dụng công nghệ Zeolith giúp sấy cực khô, tiết kiệm điện và nước hiệu quả, tiêu thụ nhiên liệu ít hơn so với chức năng sấy thông thường.     


Hệ thống giàn rửa thông minh


Các dòng máy rửa bát Bosch nói chung đều có 2 giàn rửa cơ bản. Từ dòng Serie 4 trở lên thì một số sản phẩm của Bosch sẽ có bổ sung thêm giàn rửa thứ 3 giúp bạn thoải mái sắp xếp bát đĩa trong quá trình rửa. Với dòng Serie 6, hệ thống giản rửa có thể điều chỉnh chiều cao để mở rộng thêm không gian chứa đồ. Lên tới Serie 8, một số mẫu có thêm giàn rửa thứ 3 cực kỳ linh hoạt, các giàn rửa thiết kế giữ đồ chắc chắn và nhiều hơn để làm sạch tối ưu hơn.

Hệ thống giàn rửa thông minh

Hệ thống giàn rửa thông minh

Chính sách bảo hành máy rửa chén Bosch

Các sản phẩm máy rửa chén Bosch được bảo hành theo chính sách tại các trung tâm bảo hành hãng Bosch. Cam kết bảo hành chính hãng - An tâm sử dụng!

Trong quá trình sử dụng, quý khách có thể liên hệ qua số Hotline 1800.6775 để Bếp XANH hỗ trợ bảo hành, bảo trì tốt nhất đến bạn!


Địa chỉ bán máy rửa chén Bosch chính hãng


Để mua sắm máy rửa bát Bosch chính hãng với giá thành ưu đãi nhất, quý khách hàng có thể liên hệ hotline 1800.6755 để được tư vấn miễn phí hoặc đến trực tiếp tại các hệ thống showroom của Bếp XANH để trải nghiệm sản phẩm: 

📌 Tân Bình: 328 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

📌 Quận 7: 251 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

📌 Gò Vấp: 616 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

📌 Thủ Đức: 7 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 


Máy rửa chén Bosch là thiết bị bếp không thể thiếu dành cho mỗi gia đình ngày nay. Sản phẩm sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc nội trợ, tiết kiệm được thời gian đồng thời tăng thêm tính hiện đại, thẩm mỹ cho không gian bếp gia đình.
 Trang chủ
 Danh mục
 Cửa hàng
 Gọi ngay
 Khuyến mãi
 
 
 
close

SMS6ZCI16E

/