logo
 0
logo
 
 Trang chủ   Thương hiệu  Malloca  Vòi rửa chén Malloca

Vòi rửa chén Malloca

ECALITE - CHẬU RỬA CHÉN 1 HỘC LỚN
Chọn theo Nhu cầu
Chọn theo Tiêu chí
Sắp xếp theo Tiêu chí
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca LuxSteel K066-PO / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca LuxSteel K066-PO / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K103-SS / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K103-SS / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca LuxSteel K088-CS / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca LuxSteel K088-CS / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca LuxSteel K068-PO / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca LuxSteel K068-PO / Inox 304
Vòi rửa chén nước lạnh Malloca K569-C / Inox 304
Vòi rửa chén nước lạnh Malloca K569-C / Inox 304
Vòi Rửa Chén Malloca K061-SS / Vòi Inox 304
Vòi Rửa Chén Malloca K061-SS / Vòi Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K095-SS / Inox 304, có dây rút
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K095-SS / Inox 304, có dây rút
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K110-SS / Inox 304, có dây rút
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K110-SS / Inox 304, có dây rút
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K559-SN / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K559-SN / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K569-SN / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K569-SN / Inox 304
Vòi Rửa Chén Malloca K046-SS / Vòi nóng lạnh, Inox
Vòi Rửa Chén Malloca K046-SS / Vòi nóng lạnh, Inox
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K501B / Inox 304, sơn đen
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K501B / Inox 304, sơn đen
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K520S / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K520S / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K536S / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K536S / Inox 304
Vòi Rửa Chén Malloca K525B/Inox sơn giả đá, màu Đen
Vòi Rửa Chén Malloca K525B/Inox sơn giả đá, màu Đen
Vòi rửa chén 1 nguồn nước lạnh inox 304 Malloca K-115 XFIT
Vòi rửa chén 1 nguồn nước lạnh inox 304 Malloca K-115 XFIT
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K130S / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K130S / Inox 304
Vòi inox Malloca K118S - Vòi inox 304
Vòi inox Malloca K118S - Vòi inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K060-S / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K060-S / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K046-S / Inox 304, có dây rút
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K046-S / Inox 304, có dây rút
Vòi rửa chén thông minh Malloca K586SBS
Vòi rửa chén thông minh Malloca K586SBS
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K279N / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K279N / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén Malloca K596S / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén Malloca K596S / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K77C / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K77C / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K120N / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K120N / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K94C / Đồng thau mạ chrome, có dây rút
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K94C / Đồng thau mạ chrome, có dây rút
Vòi rửa chén nóng lạnh tích hợp nóng lạnh và nước uống Malloca K150DW
Vòi rửa chén nóng lạnh tích hợp nóng lạnh và nước uống Malloca K150DW
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K82C / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K82C / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K79C / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K79C / Đồng thau mạ chrome
Vòi mạ Chrome Malloca K1603CL
Vòi mạ Chrome Malloca K1603CL
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K121N / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K121N / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K120 / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K120 / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K012C / Đồng thau mạ chrome, có dây rút
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K012C / Đồng thau mạ chrome, có dây rút
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K275C / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K275C / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K291C / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K291C / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K289C / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K289C / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K292C / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K292C / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K290C / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K290C / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K081C / Đồng thau mạ chrome, dây Silicone
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K081C / Đồng thau mạ chrome, dây Silicone
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K298C / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K298C / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén Malloca K295BS
Vòi rửa chén Malloca K295BS
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K342BM
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K342BM
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca MF-070 / Đồng thau sơn giả đá, màu đen
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca MF-070 / Đồng thau sơn giả đá, màu đen
Vòi sơn giả đá màu đất Malloca K131BR
Vòi sơn giả đá màu đất Malloca K131BR
Vòi sơn giả đá màu kem Malloca K131CR
Vòi sơn giả đá màu kem Malloca K131CR
Vòi sơn giả đá màu đen Malloca K131BL
Vòi sơn giả đá màu đen Malloca K131BL
Vòi sơn giả đá màu xám Malloca K131GR
Vòi sơn giả đá màu xám Malloca K131GR
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca MF-043/ Đồng thau sơn giả đá, màu đất
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca MF-043/ Đồng thau sơn giả đá, màu đất
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca MF-073/ Đồng thau sơn giả đá, màu xám
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca MF-073/ Đồng thau sơn giả đá, màu xám
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca MF-062/ Đồng thau sơn giả đá, màu kem
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca MF-062/ Đồng thau sơn giả đá, màu kem
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca MF-040/ Đồng thau sơn giả đá, màu đen
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca MF-040/ Đồng thau sơn giả đá, màu đen
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca MF-070 / Đồng thau sơn giả đá, màu đen
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca MF-070 / Đồng thau sơn giả đá, màu đen
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K77C / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K77C / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén 1 nguồn nước lạnh inox 304 Malloca K-115 XFIT
Vòi rửa chén 1 nguồn nước lạnh inox 304 Malloca K-115 XFIT
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K120N / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K120N / Đồng thau mạ chrome
Vòi sơn giả đá màu đất Malloca K131BR
Vòi sơn giả đá màu đất Malloca K131BR
Vòi sơn giả đá màu kem Malloca K131CR
Vòi sơn giả đá màu kem Malloca K131CR
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K94C / Đồng thau mạ chrome, có dây rút
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K94C / Đồng thau mạ chrome, có dây rút
Vòi rửa chén nóng lạnh tích hợp nóng lạnh và nước uống Malloca K150DW
Vòi rửa chén nóng lạnh tích hợp nóng lạnh và nước uống Malloca K150DW
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K82C / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K82C / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K79C / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K79C / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K130S / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K130S / Inox 304
Vòi inox Malloca K118S - Vòi inox 304
Vòi inox Malloca K118S - Vòi inox 304
Vòi sơn giả đá màu đen Malloca K131BL
Vòi sơn giả đá màu đen Malloca K131BL
Vòi sơn giả đá màu xám Malloca K131GR
Vòi sơn giả đá màu xám Malloca K131GR
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca MF-043/ Đồng thau sơn giả đá, màu đất
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca MF-043/ Đồng thau sơn giả đá, màu đất
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K121N / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K121N / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K120 / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K120 / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca MF-073/ Đồng thau sơn giả đá, màu xám
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca MF-073/ Đồng thau sơn giả đá, màu xám
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca MF-062/ Đồng thau sơn giả đá, màu kem
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca MF-062/ Đồng thau sơn giả đá, màu kem
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca MF-040/ Đồng thau sơn giả đá, màu đen
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca MF-040/ Đồng thau sơn giả đá, màu đen
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K94C / Đồng thau mạ chrome, có dây rút
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K94C / Đồng thau mạ chrome, có dây rút
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K046-S / Inox 304, có dây rút
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K046-S / Inox 304, có dây rút
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K012C / Đồng thau mạ chrome, có dây rút
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K012C / Đồng thau mạ chrome, có dây rút
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K119N9 / Đồng thau mạ chrome, có dây rút
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K119N9 / Đồng thau mạ chrome, có dây rút
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K140 / Đồng thau mạ chrome, có dây rút
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K140 / Đồng thau mạ chrome, có dây rút

Vòi rửa chén Malloca là một trong những sản phẩm được nhiều khách hàng ưa chuộng. Trên thị trường hiện nay, Malloca cung cấp nhiều loại vòi rửa chén với kiểu dáng, chất liệu và tính năng đa dạng để phù hợp với nhu cầu và sở thích của từng khách hàng. Cùng Bếp XANH tìm hiểu chi tiết về dòng sản phẩm này nhé!

vòi rửa chén Malloca

Giới thiệu vòi rửa chén Malloca

Vòi rửa chén Malloca được thiết kế với nhiều tính năng ưu việt nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người dùng. Vòi rửa chén Malloca có thiết kế đơn giản, tinh tế và sang trọng. Chất liệu được sử dụng để sản xuất vòi rửa chén Malloca là thép không gỉ 304 cao cấp, đảm bảo cho sản phẩm có độ bền cao, chịu được mài mòn, không bị ăn mòn bởi các hóa chất và không bị thay đổi màu sắc khi sử dụng trong thời gian dài.

Những ưu điểm của vòi rửa chén Malloca đó là:

  • Thiết kế đẹp và sang trọng: Vòi rửa chén Malloca được thiết kế với nhiều kiểu dáng đa dạng, từ cổ điển đến hiện đại, phù hợp với nhiều phong cách thiết kế nội thất khác nhau.
  • Chất lượng sản phẩm đảm bảo: Malloca là một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực thiết bị nhà bếp và vòi rửa chén Malloca được sản xuất với công nghệ tiên tiến, đảm bảo chất lượng và độ bền của sản phẩm.
  • Tính năng tiện ích: Vòi rửa chén Malloca được trang bị nhiều tính năng tiện ích như vòi xoáy linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ và lưu lượng nước, giúp cho quá trình rửa chén trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.
  • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng: Vòi rửa chén Malloca được thiết kế để dễ dàng lắp đặt và sử dụng, người dùng có thể tự lắp đặt sản phẩm mà không cần sự trợ giúp của thợ lắp đặt.
  • Đa dạng về mẫu mã và giá thành phù hợp: Vòi rửa chén Malloca có nhiều mẫu mã và giá thành phù hợp với nhiều nhu cầu và túi tiền khác nhau của người dùng.
ưu điểm vòi rửa chén Malloca
Thiết kế hiện đại và sang trọng của vòi rửa chén Malloca

Vòi rửa chén Malloca có thiết kế nhỏ gọn giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh lượng nước ra và kiểm soát lượng nước tiêu thụ, tiết kiệm nước và giảm chi phí. 

Không chỉ có tính năng tiện dụng, vòi rửa chén Malloca còn được thiết kế với kiểu dáng hiện đại và sang trọng, phù hợp với mọi phong cách trang trí nội thất của gia đình. Vòi bếp Malloca có kiểu dáng đơn giản, tinh tế và màu sắc trang nhã, đem lại vẻ đẹp thanh lịch cho không gian bếp.

Vòi rửa chén Malloca có nhiều kích thước và kiểu dáng khác nhau như cổ ngổng, chữ L để khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với không gian bếp của mình. 

Phân loại vòi rửa chén bát Malloca


Vòi inox 304 Malloca: Đây là loại vòi được sử dụng phổ biến nhất nhờ sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật về độ bền cùng giá thành rẻ. Chất liệu inox 304 cao cấp giúp cho vòi rửa chén Malloca không rỉ sét, chịu nhiệt chịu lực tốt, luôn bóng đẹp và an toàn cho sức khỏe người sử dụng. 

vòi rửa chén Malloca chất liệu
Vòi rửa chén inox Malloca sáng bóng

Vòi đồng thau sơn giả đá Malloca: Loại vòi này có thiết kế và màu sắc sang trọng và hiện đại, dễ phối với các loại chậu đá, đem đến bộ đôi hoàn hảo cho không gian bếp. Chất liệu đồng thau đảm bảo cho vòi không nhiễm các chất độc hại, do đó nguồn nước bên trong khi xả ra được đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dùng. Với bề mặt vòi trơn nhẵn, sáng bóng do được mạ lớp sơn giả đá, vòi đá Malloca sẽ giúp bạn vệ sinh, lau chùi một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian.

vòi rửa chén Malloca đồng thau giả đá
Vòi đá Malloca kết hợp đồng bộ với chậu đá Malloca

- Vòi đồng thau mạ chrome MallocaĐược chế tạo bằng đồng thau siêu bền, có độ bóng cao, chống bám bẩn và dễ dàng làm sạch ngăn không cho vi khuẩn tích tụ lâu ngày gây hại cho sức khỏe. Kết hợp là lớp mạ chrome có độ bóng cao kết hợp công nghệ tĩnh điện đặc biệt, cho bề mặt siêu bóng đẹp, bảo vệ kết cấu bên trong không gỉ sét, phai màu. Đặc điểm này giúp vòi luôn bóng đẹp theo thời gian, không cần quá nhiều sức lực để vệ sinh thân vòi.

vòi rửa chén Malloca đồng thau mạ crom
Vòi đồng thau mạ chrome có bề mặt sáng bóng đẹp mắt

Các tính năng ưu việt trên vòi rửa bát Malloca

- Hai chế độ nóng lạnh: Trên vòi rửa chén Malloca, hai chế độ nóng lạnh thường được cài đặt để người dùng có thể điều chỉnh nhiệt độ và lưu lượng nước tùy theo nhu cầu sử dụng của người dùng. 

hai chế độ nóng lạnh vòi rửa chén Malloca
Sử dụng cho nhiều mục đích rửa

- Thân vòi xoay 360 độ: Ở phần cổ vòi có khả năng xoay 360 độ để tăng sự linh hoạt trong khi sử dụng. Nhờ đó, bạn dễ dàng điều chỉnh hướng nước chảy theo ý muốn của mình để thuận tiện trong việc rửa chén và thực phẩm. Thiết kế này cũng giúp vòi có thể kết hợp với chậu rửa chén 1 ngăn lớn hoặc 2 ngăn.

vòi rửa chén Malloca xoay 360 độ
Khả năng xoay linh hoạt 

- Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước: Vòi rửa chén Malloca được trang bị thêm bộ lọc tạo bọt, chống bắn nước mạnh mẽ giúp làm sạch các vết bẩn cứng đầu trên bề mặt chén rửa.

vòi rửa chén Malloca đầu vòi tạo bọt
Dòng nước chảy êm ái với bộ lọc tạo bọt

- Vòi rửa chén có dây rút tiện lợi: Việc vệ sinh chậu sau mỗi lần rửa chén, rửa thực phẩm,... sẽ rất khó khăn nếu không có dây rút của vòi rửa. Dây rút được thiết kế ẩn bên trong vòi, bạn có thể rút ra và sử dụng bất kì lúc nào rất tiện lợi. Với khả năng vươn tới mọi ngóc nghách của chậu, vệ sinh chậu sạch sẽ chưa bao giờ dễ dàng hơn. 

vòi rửa chén Malloca dây rút
Dây rút kéo ra dễ dàng 

Cách vệ sinh vòi rửa chén Malloca hiệu quả và đúng cách

Để vệ sinh vòi rửa chén bát Malloca, bạn có thể thực hiện các bước sau:
  • Tắt nguồn nước và tháo vòi ra khỏi bồn rửa bát.
  • Dùng một loại dung dịch vệ sinh chuyên dụng hoặc giấm trắng pha loãng để làm sạch vòi. Trong trường hợp vòi rất bẩn, bạn có thể dùng bàn chải nhỏ để chà xát vòi.
  • Rửa vòi bằng nước sạch để loại bỏ hoàn toàn các chất tẩy rửa và bụi bẩn.
  • Nếu vòi rửa chén Malloca của bạn có vết ố, bạn có thể sử dụng một loại kem đánh bóng chuyên dụng hoặc dùng bột baking soda pha loãng để làm sạch.
  • Sau khi vệ sinh xong, lắp vòi trở lại chậu rửa chén hoặc bồn rửa bát và bật nguồn nước để kiểm tra lại xem vòi có hoạt động tốt không.
Lưu ý: Tránh sử dụng các loại hóa chất có tính axit cao hoặc cồn để làm sạch vòi rửa chén Malloca, vì nó có thể làm ảnh hưởng đến vật liệu và làm hỏng bề mặt của vòi.

vòi rửa chén Malloca dễ vệ sinh
Vệ sinh vòi rửa chén Malloca để được hiệu quả 

Tổng hợp lại, vòi rửa chén Malloca là một sản phẩm cao cấp và chất lượng, được làm từ vật liệu cao cấp, bền bỉ và dễ dàng vệ sinh. Với thiết kế đa dạng và tính đa năng, vòi rửa chén Malloca đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng của gia đình, từ rửa chén bát, chén đĩa đến rửa rau củ quả. Bên cạnh đó, sản phẩm còn được trang bị các tính năng an toàn, tiết kiệm nước và thân thiện với môi trường.
Bài viết liên quan Trang chủ
 Danh mục
 Cửa hàng
 Gọi ngay
 Khuyến mãi
 
 
 
close

Mua chậu tặng vòi N17845HS

/