logo
 0
logo
 
 Trang chủ   Thương hiệu  Malloca

Malloca

ECALITE - CHẬU RỬA CHÉN 1 HỘC LỚN
Chọn theo Nhu cầu
Top 10 Malloca nổi bật  
Bếp gas âm 3 vùng nấu Malloca GHG 733B NEW/ Màu đen
Bếp gas âm 3 vùng nấu Malloca GHG 733B NEW/ Màu đen
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MI 732 SL / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MI 732 SL / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bộ nồi inox 6 món Malloca SA-2030
Bộ nồi inox 6 món Malloca SA-2030
Máy Hút Mùi Âm Tủ 70cm Malloca K1507 TC - Hàng nhập khẩu
Máy Hút Mùi Âm Tủ 70cm Malloca K1507 TC - Hàng nhập khẩu
Bếp gas âm 3 vùng nấu Malloca AS 9403B/ Màu đen
Bếp gas âm 3 vùng nấu Malloca AS 9403B/ Màu đen
Bếp từ 4 vùng nấu Malloca MH 04I BM / Kính Eurokera, dạng xước Metalic kiểu mới
Bếp từ 4 vùng nấu Malloca MH 04I BM / Kính Eurokera, dạng xước Metalic kiểu mới
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MIR 772 / 1 từ 1 điện / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MIR 772 / 1 từ 1 điện / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Chảo chống dính Malloca SA-05EHN
Chảo chống dính Malloca SA-05EHN
Bếp ga âm 2 vùng nấu Malloca AS 9602DG/ Màu xám
Bếp ga âm 2 vùng nấu Malloca AS 9602DG/ Màu xám
Chậu đá Malloca ZEN K 13040 / Màu đen / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca ZEN K 13040 / Màu đen / Phủ nano kháng khuẩn
Chọn theo Tiêu chí
Sắp xếp theo Tiêu chí
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MIR 772 / 1 từ 1 điện / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MIR 772 / 1 từ 1 điện / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MI 732 SL / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MI 732 SL / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MH-732 IN / Kính Virtro Ceramic
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MH-732 IN / Kính Virtro Ceramic
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MH-732 RN / Kính Virtro Ceramic
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MH-732 RN / Kính Virtro Ceramic
Bếp hồng ngoại 1 vùng nấu Malloca MDR 301 / Kính Vitroceramic, kiểu Domino
Bếp hồng ngoại 1 vùng nấu Malloca MDR 301 / Kính Vitroceramic, kiểu Domino
Bếp từ 1 vùng nấu domino Malloca MDI 301 / kính Vitroceramic
Bếp từ 1 vùng nấu domino Malloca MDI 301 / kính Vitroceramic
Bếp từ đa vùng nấu Malloca Skylux MH-92TFT / Kính EuroKera Resin
Bếp từ đa vùng nấu Malloca Skylux MH-92TFT / Kính EuroKera Resin
Bếp từ 5 vùng nấu Malloca Skylux MH-885 / Kính Eurokera
Bếp từ 5 vùng nấu Malloca Skylux MH-885 / Kính Eurokera
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca Skylux MH-803 / Kính Eurokera
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca Skylux MH-803 / Kính Eurokera
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca Skylux MH-802 / Kính Eurokera
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca Skylux MH-802 / Kính Eurokera
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH-732 IRN / Bếp 1 điện 1 từ, kính Vitroceramic
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH-732 IRN / Bếp 1 điện 1 từ, kính Vitroceramic
Bếp từ 4 vùng nấu Malloca MI 594 LINEAR / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp từ 4 vùng nấu Malloca MI 594 LINEAR / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca MI 593 BN / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp từ 3 vùng nấu Malloca MI 593 BN / Nhập khẩu Tây Ban Nha, kính Schott Ceran
Bếp từ kết hợp hút mùi Malloca HIH 864 LI
Bếp từ kết hợp hút mùi Malloca HIH 864 LI
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH 03IRB SB / Bếp 2 từ 1 điện, kính Eurokera chấm bi
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH 03IRB SB / Bếp 2 từ 1 điện, kính Eurokera chấm bi
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MH 732 ER / Kính Virtro Ceramic
Bếp hồng ngoại 2 vùng nấu Malloca MH 732 ER / Kính Virtro Ceramic
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH 03IRA / Bếp 1 từ 2 điện, kính Eurokera
Bếp điện từ 3 vùng nấu Malloca MH 03IRA / Bếp 1 từ 2 điện, kính Eurokera
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH 02IR D / Bếp 1 điện 1 từ, Kính Eurokera
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH 02IR D / Bếp 1 điện 1 từ, Kính Eurokera
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH 02IR / Bếp 1 điện 1 từ, Kính Eurokera
Bếp điện từ 2 vùng nấu Malloca MH 02IR / Bếp 1 điện 1 từ, Kính Eurokera
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MH 02I N / Kính Eurokera, chấm bi
Bếp từ 2 vùng nấu Malloca MH 02I N / Kính Eurokera, chấm bi
Bếp gas âm 2 vùng nấu Malloca GHG 732A NEW/ Màu đen
Bếp gas âm 2 vùng nấu Malloca GHG 732A NEW/ Màu đen
Bếp ga âm 2 vùng nấu Malloca AS 9602DG/ Màu xám
Bếp ga âm 2 vùng nấu Malloca AS 9602DG/ Màu xám
Bếp Gas Kết Hợp Hồng Ngoại 3 vùng nấu Malloca EG 201C/ Màu đen
Bếp Gas Kết Hợp Hồng Ngoại 3 vùng nấu Malloca EG 201C/ Màu đen
Bếp Gas Kết Hợp Bếp Từ 3 vùng nấu Malloca EG 201I/ Màu đen
Bếp Gas Kết Hợp Bếp Từ 3 vùng nấu Malloca EG 201I/ Màu đen
Bếp gas âm 2 vùng nấu Malloca AS 9402R/ Màu đỏ
Bếp gas âm 2 vùng nấu Malloca AS 9402R/ Màu đỏ
Bếp gas âm 2 vùng nấu Malloca AS 9402G/ Màu Xanh
Bếp gas âm 2 vùng nấu Malloca AS 9402G/ Màu Xanh
Bếp gas âm 4 vùng nấu Malloca  GHG724-MCB/ Màu đen
Bếp gas âm 4 vùng nấu Malloca  GHG724-MCB/ Màu đen
Bếp gas âm 3 vùng nấu Malloca GHG 733B NEW/ Màu đen
Bếp gas âm 3 vùng nấu Malloca GHG 733B NEW/ Màu đen
Bếp gas âm 2 vùng nấu Malloca AS 9402B/ Màu đen
Bếp gas âm 2 vùng nấu Malloca AS 9402B/ Màu đen
Bếp gas âm 3 vùng nấu MALLOCA AS 9403R/ Màu đỏ
Bếp gas âm 3 vùng nấu MALLOCA AS 9403R/ Màu đỏ
Bếp gas âm 3 vùng nấu Malloca AS 9403G/ Màu xanh rêu
Bếp gas âm 3 vùng nấu Malloca AS 9403G/ Màu xanh rêu
Bếp gas âm 3 vùng nấu Malloca AS 9403B/ Màu đen
Bếp gas âm 3 vùng nấu Malloca AS 9403B/ Màu đen
Bếp gas âm 2 vùng nấu Malloca AS 9502B/ Màu đen
Bếp gas âm 2 vùng nấu Malloca AS 9502B/ Màu đen
Bếp gas âm 3 vùng nấu Malloca AS 9503B/ Màu đen
Bếp gas âm 3 vùng nấu Malloca AS 9503B/ Màu đen
Bếp gas âm 2 vùng nấu Malloca AS 9502W/ Màu trắng
Bếp gas âm 2 vùng nấu Malloca AS 9502W/ Màu trắng
Bếp gas âm 2 vùng nấu Malloca AS 9602B/ Màu đen
Bếp gas âm 2 vùng nấu Malloca AS 9602B/ Màu đen
Bếp gas âm 3 vùng nấu Malloca AS 9603B/ Màu đen
Bếp gas âm 3 vùng nấu Malloca AS 9603B/ Màu đen
Bếp kính âm Malloca 1 gas dạng domino MDG 301
Bếp kính âm Malloca 1 gas dạng domino MDG 301
Bếp gas âm 2 vùng nấu Malloca AS 9402BG/ Màu đen + Xanh
Bếp gas âm 2 vùng nấu Malloca AS 9402BG/ Màu đen + Xanh
Bếp gas âm 3 vùng nấu Malloca AS 9603DG/ Màu xám
Bếp gas âm 3 vùng nấu Malloca AS 9603DG/ Màu xám
Máy hút mùi đảo Malloca MC 9081 ISLAND New
Máy hút mùi đảo Malloca MC 9081 ISLAND New
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 1090
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 1090
Máy hút mùi áp tường Malloca Gama K3155.7
Máy hút mùi áp tường Malloca Gama K3155.7
Máy hút mùi áp tường Malloca Gama K3155.9
Máy hút mùi áp tường Malloca Gama K3155.9
Máy hút mùi áp tường 90cm Malloca MC 9018HS
Máy hút mùi áp tường 90cm Malloca MC 9018HS
Máy hút mùi Cổ điển 70cm Malloca H342.7 TC (Inox, kính đen)
Máy hút mùi Cổ điển 70cm Malloca H342.7 TC (Inox, kính đen)
Máy hút mùi Cổ điển 60cm Malloca H342.6 TC (Inox, kính đen)
Máy hút mùi Cổ điển 60cm Malloca H342.6 TC (Inox, kính đen)
Máy hút mùi Cổ điển 70cm Malloca H392.7B (Đen, viền trắng)
Máy hút mùi Cổ điển 70cm Malloca H392.7B (Đen, viền trắng)
Máy hút mùi Cổ điển 70cm Malloca H365.7 (Màu Inox)
Máy hút mùi Cổ điển 70cm Malloca H365.7 (Màu Inox)
Máy hút mùi Cổ điển 70cm Malloca H365.7B (Màu đen)
Máy hút mùi Cổ điển 70cm Malloca H365.7B (Màu đen)
Máy hút mùi Cổ điển 70cm Malloca H107B (Màu đen)
Máy hút mùi Cổ điển 70cm Malloca H107B (Màu đen)
Máy hút mùi áp tường 70cm Malloca MC 7018HS
Máy hút mùi áp tường 70cm Malloca MC 7018HS
Máy hút mùi âm tủ Malloca MH 600GT/ Màu đen/ Dạng Hidden
Máy hút mùi âm tủ Malloca MH 600GT/ Màu đen/ Dạng Hidden
Máy hút mùi áp tường Malloca Skylight F-213 / Ngang 90cm, kiểu chữ T
Máy hút mùi áp tường Malloca Skylight F-213 / Ngang 90cm, kiểu chữ T
Máy hút mùi áp tường Malloca VITA V-4 / Ngang 90cm, kiểu vát chữ A, kính đen mờ
Máy hút mùi áp tường Malloca VITA V-4 / Ngang 90cm, kiểu vát chữ A, kính đen mờ
Máy Hút Mùi Âm Tủ 90cm Malloca Space MH 900SP / Cảm ứng, thép sơn đen và kính
Máy Hút Mùi Âm Tủ 90cm Malloca Space MH 900SP / Cảm ứng, thép sơn đen và kính
Máy hút mùi áp tường Malloca TIME K-153MB / Ngang 80cm
Máy hút mùi áp tường Malloca TIME K-153MB / Ngang 80cm
Máy hút mùi âm tủ Malloca HJ-168
Máy hút mùi âm tủ Malloca HJ-168
Máy hút mùi đảo Malloca INDUST K140B / Ngang 140cm, lắp áp trần, kính đen
Máy hút mùi đảo Malloca INDUST K140B / Ngang 140cm, lắp áp trần, kính đen
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 9078-900
Máy hút mùi áp tường Malloca MC 9078-900
Máy Rửa Chén Độc Lập Malloca MDW10-BS08FS
Máy Rửa Chén Độc Lập Malloca MDW10-BS08FS
22.000.000 ₫
Máy Rửa Chén Độc Lập Malloca MDW14-BS10TFT
Máy Rửa Chén Độc Lập Malloca MDW14-BS10TFT
Máy Rửa Chén Bán Âm Malloca MDW14-S08SI
Máy Rửa Chén Bán Âm Malloca MDW14-S08SI
Máy Rửa Chén Âm Toàn Phần Malloca MDW14-B09FI
Máy Rửa Chén Âm Toàn Phần Malloca MDW14-B09FI
Máy Rửa Chén Độc Lập Malloca MDW14-S10TFT
Máy Rửa Chén Độc Lập Malloca MDW14-S10TFT
33.000.000 ₫
Máy Rửa Chén Tích Hợp Chậu Rửa Malloca WQP6-890F4
Máy Rửa Chén Tích Hợp Chậu Rửa Malloca WQP6-890F4
Máy rửa chén âm tủ Malloca WQP6 87CP
Máy rửa chén âm tủ Malloca WQP6 87CP
Máy rửa chén Malloca WQP12-5201E
Máy rửa chén Malloca WQP12-5201E
Máy Rửa Chén Âm Tủ Malloca WQP12-J7713FB
Máy Rửa Chén Âm Tủ Malloca WQP12-J7713FB
Máy rửa chén Malloca WQP12-7635BS
Máy rửa chén Malloca WQP12-7635BS
Máy Rửa Chén Âm Tủ Malloca WQP12-J7309E E5
Máy Rửa Chén Âm Tủ Malloca WQP12-J7309E E5
Máy Rửa Chén Âm Tủ Malloca WQP12-J7309K E5
Máy Rửa Chén Âm Tủ Malloca WQP12-J7309K E5
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 8816
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 8816
Chậu đá Malloca Titanium K-10573 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Titanium K-10573 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu rửa chén bán thủ công Malloca MS 1044
Chậu rửa chén bán thủ công Malloca MS 1044
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 5082W
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 5082W
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 8817
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 8817
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 1011P
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 1011P
Chậu đá màu đen Malloca MYST K86S - MYST K86L
Chậu đá màu đen Malloca MYST K86S - MYST K86L
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 6306
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 6306
Chậu đá Malloca Bianco K-45062 / Màu kem / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Bianco K-45062 / Màu kem / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 7818
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 7818
Chậu rửa chén inox Malloca MS 5066W
Chậu rửa chén inox Malloca MS 5066W
Chậu đá Malloca Titanium K-45073 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Titanium K-45073 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Bianco K-50062 / Màu kem / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Bianco K-50062 / Màu kem / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 6306T
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 6306T
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 1001 NEW
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 1001 NEW
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 2025
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 2025
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 1011 NEW
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 1011 NEW
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 1025L NEW
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 1025L NEW
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 1024
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 1024
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 1027L NEW
Chậu rửa chén Inox Malloca MS 1027L NEW
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca LuxSteel K066-PO / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca LuxSteel K066-PO / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K103-SS / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K103-SS / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca LuxSteel K088-CS / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca LuxSteel K088-CS / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca LuxSteel K068-PO / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca LuxSteel K068-PO / Inox 304
Vòi rửa chén Malloca K295BS
Vòi rửa chén Malloca K295BS
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K342BM
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K342BM
Vòi rửa chén thông minh Malloca K586SBS
Vòi rửa chén thông minh Malloca K586SBS
Vòi rửa chén nước lạnh Malloca K569-C / Inox 304
Vòi rửa chén nước lạnh Malloca K569-C / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K279N / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K279N / Đồng thau mạ chrome
Vòi Rửa Chén Malloca K061-SS / Vòi Inox 304
Vòi Rửa Chén Malloca K061-SS / Vòi Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K095-SS / Inox 304, có dây rút
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K095-SS / Inox 304, có dây rút
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K110-SS / Inox 304, có dây rút
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K110-SS / Inox 304, có dây rút
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K559-SN / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K559-SN / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K569-SN / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K569-SN / Inox 304
Vòi Rửa Chén Malloca K046-SS / Vòi nóng lạnh, Inox
Vòi Rửa Chén Malloca K046-SS / Vòi nóng lạnh, Inox
Vòi rửa chén Malloca K596S / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén Malloca K596S / Đồng thau mạ chrome
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K501B / Inox 304, sơn đen
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K501B / Inox 304, sơn đen
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K520S / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K520S / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K536S / Inox 304
Vòi rửa chén nóng lạnh Malloca K536S / Inox 304
Vòi Rửa Chén Malloca K525B/Inox sơn giả đá, màu Đen
Vòi Rửa Chén Malloca K525B/Inox sơn giả đá, màu Đen
Lò nướng 9 chức năng Malloca MSO-B75TFT
Lò nướng 9 chức năng Malloca MSO-B75TFT
Lò nướng 9 chức năng Malloca MOV-659 MCB
Lò nướng 9 chức năng Malloca MOV-659 MCB
Lò nướng 9 chức năng Malloca MSO-A75TFT
Lò nướng 9 chức năng Malloca MSO-A75TFT
Lò hấp âm tủ Malloca MST-48CP
Lò hấp âm tủ Malloca MST-48CP
Lò nướng âm tủ Malloca MOV-656 ECO/6 chức năng
Lò nướng âm tủ Malloca MOV-656 ECO/6 chức năng
Lò nướng âm tủ Malloca MOV-659 PGR
Lò nướng âm tủ Malloca MOV-659 PGR
Lò Nướng Âm Tủ Malloca MOV-726 MC
Lò Nướng Âm Tủ Malloca MOV-726 MC
Lò nướng 7 chức năng Malloca MOV 40CP
Lò nướng 7 chức năng Malloca MOV 40CP
Lò nướng 9 chức năng Malloca MOV 72 PYRO
Lò nướng 9 chức năng Malloca MOV 72 PYRO
Lò nướng kết hợp vi sóng Malloca MW 944TF
Lò nướng kết hợp vi sóng Malloca MW 944TF
Lò nướng 6 chức năng Malloca MOV 575 ECO
Lò nướng 6 chức năng Malloca MOV 575 ECO
Lò nướng kết hợp vi sóng Malloca MOV 72 CB
Lò nướng kết hợp vi sóng Malloca MOV 72 CB
Lò nướng 9 chức năng Malloca MOV 65PYRO
Lò nướng 9 chức năng Malloca MOV 65PYRO
Lò nướng âm tủ Malloca MOV-LX12
Lò nướng âm tủ Malloca MOV-LX12
Lò Nướng Kết Hợp Lò Vi Sóng Malloca MW-944TA
Lò Nướng Kết Hợp Lò Vi Sóng Malloca MW-944TA
Lò nướng âm tủ Malloca MOV-659TC
Lò nướng âm tủ Malloca MOV-659TC
Lò nướng âm tủ Malloca MOV-65DA (Kính đen)
Lò nướng âm tủ Malloca MOV-65DA (Kính đen)
Lò nướng âm tủ Malloca MOV-659S
Lò nướng âm tủ Malloca MOV-659S
Lò nướng âm tủ Malloca MOV-659I
Lò nướng âm tủ Malloca MOV-659I
Lò nướng âm tủ Malloca MOV-655EST
Lò nướng âm tủ Malloca MOV-655EST
Lò Vi Sóng Âm Tủ Malloca MW-925BF
Lò Vi Sóng Âm Tủ Malloca MW-925BF
Lò hấp Malloca MST35-IX03
Lò hấp Malloca MST35-IX03
Lò vi sóng  âm tủ Malloca MW 40CP
Lò vi sóng  âm tủ Malloca MW 40CP
Lò vi sóng âm tủ Malloca MW 927BG màu xám
Lò vi sóng âm tủ Malloca MW 927BG màu xám
Lò Vi Sóng Âm Tủ Malloca MW-820B
Lò Vi Sóng Âm Tủ Malloca MW-820B
Lò Vi Sóng Âm Tủ Malloca MW 927BG (Trắng)
Lò Vi Sóng Âm Tủ Malloca MW 927BG (Trắng)
Lò Vi Sóng Âm Tủ Malloca MW35-IX03 (Kính Trắng)
Lò Vi Sóng Âm Tủ Malloca MW35-IX03 (Kính Trắng)
Lò Vi Sóng Âm Tủ Malloca MW 927BG (Kính Đen)
Lò Vi Sóng Âm Tủ Malloca MW 927BG (Kính Đen)
Lò Vi Sóng Âm Tủ Malloca MW 927S
Lò Vi Sóng Âm Tủ Malloca MW 927S
Lò Vi Sóng Âm Tủ Malloca MW-927DE
Lò Vi Sóng Âm Tủ Malloca MW-927DE
Lò Vi Sóng Âm Tủ Malloca MW-927I
Lò Vi Sóng Âm Tủ Malloca MW-927I
Tủ lạnh Side by Side 2 cửa Malloca MF-517SBS
Tủ lạnh Side by Side 2 cửa Malloca MF-517SBS
Tủ lạnh Side by Side 2 cửa Malloca MF-521SBS
Tủ lạnh Side by Side 2 cửa Malloca MF-521SBS
Tủ lạnh Side by Side Malloca MF-547 SIM
Tủ lạnh Side by Side Malloca MF-547 SIM
Máy sấy quần áo Malloca MTD-T1510HP - Sấy 10kg
Máy sấy quần áo Malloca MTD-T1510HP - Sấy 10kg
Máy giặt quần áo Malloca MWM-T1510BL
Máy giặt quần áo Malloca MWM-T1510BL
Tủ lạnh âm tủ Malloca MF-246EBI
Tủ lạnh âm tủ Malloca MF-246EBI
Máy giặt inverter Malloca MWM 09SIL
Máy giặt inverter Malloca MWM 09SIL
Máy sấy quần áo Malloca MTD 010SIL
Máy sấy quần áo Malloca MTD 010SIL
Máy giặt sấy kết hợp Malloca MWD FC100
Máy giặt sấy kết hợp Malloca MWD FC100
Tủ lạnh âm tủ 241L Malloca MF 241BCD
Tủ lạnh âm tủ 241L Malloca MF 241BCD
Tủ Lạnh Âm Tủ Malloca MDRF225WBI
Tủ Lạnh Âm Tủ Malloca MDRF225WBI
Máy Giặt Malloca MWM-C1903E
Máy Giặt Malloca MWM-C1903E
Bình xịt xà bông Malloca SDS 67
Bình xịt xà bông Malloca SDS 67
Rổ Inox Malloca L-02
Rổ Inox Malloca L-02
Rổ inox Malloca L-23
Rổ inox Malloca L-23
Rổ inox Malloca L-24
Rổ inox Malloca L-24
Rổ đựng chén dĩa Malloca CS 50
Rổ đựng chén dĩa Malloca CS 50
Khay úp chén Malloca MDD-14028
Khay úp chén Malloca MDD-14028
Rổ Inox Malloca L- 84
Rổ Inox Malloca L- 84
Máy lọc không khí Malloca MAP-08B
Máy lọc không khí Malloca MAP-08B
Bộ nồi 6 món Malloca SA-1903
Bộ nồi 6 món Malloca SA-1903
Nồi chiên không dầu Malloca MAF-25B | 10 chế độ nấu
Nồi chiên không dầu Malloca MAF-25B | 10 chế độ nấu
Bộ đồ dùng nhà bếp 5 món Malloca MJA-1495
Bộ đồ dùng nhà bếp 5 món Malloca MJA-1495
Giá để chén dĩa Malloca MNA-0033
Giá để chén dĩa Malloca MNA-0033
Lõi lọc nước Malloca WPC-01
Lõi lọc nước Malloca WPC-01
3.520.000 ₫
Bộ dụng cụ khui rượu Malloca MWO-KP3
Bộ dụng cụ khui rượu Malloca MWO-KP3
Nồi cơm điện cao tần Malloca MRC-IH01E
Nồi cơm điện cao tần Malloca MRC-IH01E
Máy nước nóng lạnh Malloca MWD-1834B
Máy nước nóng lạnh Malloca MWD-1834B
Bộ lọc nước uống trực tiếp tại vòi Malloca MPC-5KCB - made in Japan
Bộ lọc nước uống trực tiếp tại vòi Malloca MPC-5KCB - made in Japan
Máy lọc không khí Malloca MAP-07A
Máy lọc không khí Malloca MAP-07A
Bộ sản phẩm Malloca dành cho máy rửa chén
Bộ sản phẩm Malloca dành cho máy rửa chén
Bộ sản phẩm Malloca vệ sinh nhà
Bộ sản phẩm Malloca vệ sinh nhà
Tủ rượu âm tủ Malloca MWC-95BI - 95 chai - 241L
Tủ rượu âm tủ Malloca MWC-95BI - 95 chai - 241L
Tủ rượu 20 chai Malloca MWC 20BG
Tủ rượu 20 chai Malloca MWC 20BG
Tủ bảo quản rượu Malloca MWC 24CP
Tủ bảo quản rượu Malloca MWC 24CP
Tủ rượu đứng độc lập hoặc âm tủ Malloca MWC-180BG
Tủ rượu đứng độc lập hoặc âm tủ Malloca MWC-180BG
Tủ rượu độc lập hoặc âm tủ Malloca MWC-46BG
Tủ rượu độc lập hoặc âm tủ Malloca MWC-46BG
Malloca là thương hiệu thiết bị nhà bếp cao cấp được ưa chuộng tại Việt Nam. Các sản phẩm Malloca có thiết kế đẹp, tinh tế, đem lại sự tiện lợi và sang trọng cho không gian bếp của gia đình Việt Nam.

thiết bị bếp Malloca

Thương hiệu Malloca của nước nào?

Malloca là một thương hiệu được đăng ký bản quyền tại Tây Ban Nha, chuyên sản xuất các thiết bị nhà bếp cao cấp và chất lượng. Với gần 20 năm có mặt và phát triển tại thị trường Việt Nam, hãng đã đem đến những sản phẩm cao cấp mang những đặc trưng hoàn hảo của phong cách Châu Âu.

Các sản phẩm của Malloca bao gồm bếp điện từ, máy hút mùi, lò nướng, lò vi sóng, máy rửa chén, máy giặt sấy, tủ lạnh và các thiết bị nhà bếp khác. Tất cả các sản phẩm của Malloca đều được sản xuất với công nghệ tiên tiến và đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Malloca cam kết sử dụng các vật liệu cao cấp và an toàn, đảm bảo sự bền vững và độ bền cao của sản phẩm. Các sản phẩm của hãng đã được chứng nhận bởi các tổ chức tiêu chuẩn và an toàn hàng đầu.

Với sự tận tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ nhân viên, Malloca luôn đặt chất lượng và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Hiện nay, Malloca đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng và được tin tưởng trên toàn thế giới.

thương hiệu Malloca
Malloca là thương hiệu thiết bị nhà bếp hàng đầu tại châu Âu

Đánh giá chất lượng thiết bị bếp Malloca có tốt không?

Sản phẩm của Malloca được sản xuất với công nghệ tiên tiến, thiết kế thông minh và đa dạng, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng:

- Về thiết kế: Sản phẩm của Malloca được thiết kế đẹp mắt, tiện lợi và đa dạng, phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng. Thiết kế của sản phẩm Malloca còn được tập trung vào tính thẩm mỹ, mang lại sự sang trọng và hiện đại cho không gian nhà bếp.

- Lắp âm hiện đại: Các thiết bị nhà bếp Malloca được thiết kế lắp âm tạo ra một không gian bếp gọn gàng, hiện đại và tiện nghi hơn. Đây được xem là xu hướng thiết kế bếp được nhiều gia đình lựa chọn cho không gian sống hiện nay.

- Về tính năng: Các sản phẩm của Malloca đều được trang bị các tính năng tiên tiến và đa dạng, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của khách hàng. Tính năng của sản phẩm Malloca còn được thiết kế thông minh, dễ sử dụng và tiết kiệm thời gian cho người dùng.

- Về chất liệu: Malloca cam kết sử dụng các vật liệu cao cấp và an toàn cho sức khỏe, đảm bảo sự bền vững và độ bền cao của sản phẩm. Các vật liệu chính được sử dụng như thép không gỉ, kính cường lực, nhựa cao cấp, đảm bảo độ an toàn cao, khả năng chịu lực, chịu nhiệt tốt cùng tính thẩm mỹ hàng đầu.

- Độ an toàn: Sản phẩm của Malloca được chứng nhận bởi các tổ chức tiêu chuẩn và an toàn hàng đầu. Đồng thời, các thiết bị bếp sử dụng điện thường được trang bị các chức năng an toàn như khoá trẻ em, chống tràn, hoặc báo dư nhiệt,... đảm bảo sử dụng yên tâm cho mọi tình huống phát sinh trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

- Dễ vệ sinh: Sản phẩm của Malloca được thiết kế để dễ dàng vệ sinh và bảo trì, đảm bảo sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho người dùng trong quá trình sử dụng.

Tóm lại, sản phẩm của Malloca đáp ứng được các yếu tố về thiết kế, tính năng, chất liệu, độ an toàn và dễ vệ sinh, đảm bảo sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian và an toàn cho người dùng. Chất lượng của sản phẩm Malloca được đánh giá là rất tốt và đáng tin cậy.

thiết bị bếp Malloca có tốt không
Đánh giá sản phẩm Malloca có tốt không?

Bếp XANH - Địa chỉ mua thiết bị nhà bếp Malloca chính hãng, giá rẻ

Bếp XANH là đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị nhà bếp cao cấp, chính hãng và uy tín đến từ các thương hiệu hàng đầu trên thế giới như Bosch, Malloca, Hafele, Ecalite, Kaff,... Trong đó, sản phẩm của thương hiệu Malloca luôn được Bếp XANH đánh giá cao về chất lượng và tính năng tiên tiến.

Chúng tôi luôn cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất, với giá cả hợp lý và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. Khách hàng hoàn toàn yên tâm khi mua sản phẩm Malloca tại Bếp XANH vì đây là sản phẩm chính hãng, được bảo hành và có chế độ hậu mãi tốt.

Không những thế, đội ngũ nhân viên tư vấn của Bếp XANH luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tìm hiểu và lựa chọn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và ngân sách của mình. Đặc biệt, Bếp XANH còn có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mà vẫn sở hữu được sản phẩm chất lượng cao.

Với các ưu điểm vượt trội như chất lượng sản phẩm chính hãng, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, giá cả hợp lý và nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, Bếp XANH đang trở thành một trong những đơn vị phân phối thiết bị nhà bếp Malloca chính hãng được khách hàng đánh giá cao và tin tưởng sử dụng.

địa chỉ mua thiết bị bếp Malloca chính hãng
Mua thiết bị bếp Malloca chính hãng tại Bếp XANH

Tham khảo Bảng giá - Catalogue thiết bị nhà bếp Malloca

Tham khảo bảng giá vòi rửa chén Malloca cập nhật mới nhất tại Bếp XANH

Tham khảo Catalogue bảng giá tủ rượu Malloca mới nhất

Tham khảo Catalogue bếp Gas âm Malloca cập nhật

Tham khảo Catalogue - Bảng giá chậu đá Malloca cập nhật

Bài viết liên quan Trang chủ
 Danh mục
 Cửa hàng
 Gọi ngay
 Khuyến mãi