logo
 

Tổng đài miễn phí

1800.6775

 0

Tổng đài: 1800.6775 (Miễn phí)

Phục vụ từ: 8h00 - 22h00

Texgio

TEXGIO (29) Máy Rửa Chén Mini (8) Máy Rửa Chén Âm Tủ Bán Phần (7) Máy Rửa Chén Đứng Độc Lập (7)
Máy rửa chén 14 bộ Galanz W60F14T
Máy rửa chén 14 bộ Galanz W60F14T
Giá NY20.890.000 đ
Chỉ còn16.712.000 đ
Máy rửa chén 14 bộ Texgio TG-W60F966
Máy rửa chén 14 bộ Texgio TG-W60F966
Giá NY14.590.000 đ
Chỉ còn11.672.000 đ
Máy rửa chén 14 bộ Texgio TG-W60F955
Máy rửa chén 14 bộ Texgio TG-W60F955
Giá NY13.990.000 đ
Chỉ còn11.192.000 đ
Máy rửa chén 12 bộ Texgio Galanz W60F555
Máy rửa chén 12 bộ Texgio Galanz W60F555
Giá NY17.790.000 đ
Chỉ còn14.232.000 đ
Máy rửa chén 12 bộ Texgio Galanz W60F12T
Máy rửa chén 12 bộ Texgio Galanz W60F12T
Giá NY19.390.000 đ
Chỉ còn15.512.000 đ
Máy rửa chén 12 bộ Texgio TG-DW668S
Máy rửa chén 12 bộ Texgio TG-DW668S
Giá NY17.000.000 đ
Chỉ còn13.600.000 đ
Máy rửa chén 9 bộ Texgio TG-W45A3A-401L
Máy rửa chén 9 bộ Texgio TG-W45A3A-401L
Giá NY17.090.000 đ
Chỉ còn13.672.000 đ
Máy rửa chén 8 bộ Texgio TG-DTW558
Máy rửa chén 8 bộ Texgio TG-DTW558
Giá NY10.990.000 đ
Chỉ còn8.792.000 đ
Máy rửa chén 6 bộ Texgio TG-DT2022A
Máy rửa chén 6 bộ Texgio TG-DT2022A
Giá NY11.999.000 đ
Chỉ còn9.599.200 đ
Máy rửa chén 6 bộ Texgio TG-DT2022B
Máy rửa chén 6 bộ Texgio TG-DT2022B
Giá NY9.590.000 đ
Chỉ còn7.672.000 đ
Máy Rửa Chén Bát 15 Bộ Texgio TGF3815S
Máy Rửa Chén Bát 15 Bộ Texgio TGF3815S
Giá NY11.990.000 đ
Chỉ còn11.990.000 đ
Máy Rửa Chén Bát 15 Bộ Texgio TGF3815B
Máy Rửa Chén Bát 15 Bộ Texgio TGF3815B
Giá NY16.290.000 đ
Chỉ còn13.032.000 đ
Máy Rửa Chén Bát 15 Bộ Texgio TGBI036T
Máy Rửa Chén Bát 15 Bộ Texgio TGBI036T
Giá NY16.690.000 đ
Chỉ còn13.352.000 đ
Máy Rửa Chén Bát 13 Bộ Texgio TG20H775G
Máy Rửa Chén Bát 13 Bộ Texgio TG20H775G
Giá NY17.590.000 đ
Chỉ còn14.072.000 đ
Máy Rửa Chén Bát 8 Bộ Texgio H595DT08B
Máy Rửa Chén Bát 8 Bộ Texgio H595DT08B
Giá NY12.390.000 đ
Chỉ còn9.912.000 đ
Máy Rửa Chén Bát 8 Bộ Texgio H595DT08S
Máy Rửa Chén Bát 8 Bộ Texgio H595DT08S
Giá NY13.590.000 đ
Chỉ còn10.872.000 đ
Máy rửa bát Texgio TG – DT28B
Máy rửa bát Texgio TG – DT28B
Giá NY11.490.000 đ
Chỉ còn9.192.000 đ
Máy Rửa Chén Bát Texgio TGWF68GB
Máy Rửa Chén Bát Texgio TGWF68GB
Giá NY13.790.000 đ
Chỉ còn11.032.000 đ
Máy Rửa Chén Bát Texgio TGWF98SB
Máy Rửa Chén Bát Texgio TGWF98SB
Giá NY14.590.000 đ
Chỉ còn11.672.000 đ
Máy Rửa Chén Bát Texgio 9 Bộ TG-W45A3A401L
Máy Rửa Chén Bát Texgio 9 Bộ TG-W45A3A401L
Giá NY11.500.000 đ
Chỉ còn9.200.000 đ
Máy rửa bát Texgio TG21H775B
Máy rửa bát Texgio TG21H775B
Giá NY15.990.000 đ
Chỉ còn12.792.000 đ
Máy rửa bát Texgio 15 bộ TGF6019B
Máy rửa bát Texgio 15 bộ TGF6019B
Giá NY13.990.000 đ
Chỉ còn11.192.000 đ
Máy Rửa Chén Bát Kết Hợp Chậu Texgio TGWFS64B
Máy Rửa Chén Bát Kết Hợp Chậu Texgio TGWFS64B
Giá NY21.990.000 đ
Chỉ còn18.691.500 đ
Máy Rửa Chén Bát Kết Hợp Chậu Texgio TGWFC88
Máy Rửa Chén Bát Kết Hợp Chậu Texgio TGWFC88
Giá NY30.900.000 đ
Chỉ còn26.265.000 đ
Máy sấy quần áo Texgio thông hơi TGDV802
Giá NY8.490.000 đ
Chỉ còn7.216.500 đ
Máy sấy quần áo Texgio ngưng tụ TGDC805
Giá NY9.490.000 đ
Chỉ còn8.066.500 đ
Máy rửa chén 6 bộ Texgio TG-DT2026
Máy rửa chén 6 bộ Texgio TG-DT2026
Giá NY11.390.000 đ
Chỉ còn9.112.000 đ
Máy rửa chén 8 bộ Texgio TG-BI205
Máy rửa chén 8 bộ Texgio TG-BI205
Giá NY12.590.000 đ
Chỉ còn10.072.000 đ
Máy rửa chén 8 bộ  Texgio TG-DT2028
Máy rửa chén 8 bộ  Texgio TG-DT2028
Giá NY11.490.000 đ
Chỉ còn9.192.000 đ
  Gọi ngay
  FB Chat
  Zalo Chat
  Địa chỉ
popup