logo
 

Tổng đài miễn phí

1800.6775

 0

Tổng đài: 1800.6775 (Miễn phí)

Phục vụ từ: 8h00 - 22h00

Texgio

TEXGIO (13) Máy Rửa Chén Âm Tủ Bán Phần (7) Máy Rửa Chén Đứng Độc Lập (7) Máy Rửa Chén Mini (6)
Máy rửa chén 8 bộ Texgio TG-BI205
Máy rửa chén 8 bộ Texgio TG-BI205
Giá NY17.820.000 đ
Chỉ còn10.692.000 đ
Máy rửa chén 8 bộ  Texgio TG-DT2028
Máy rửa chén 8 bộ  Texgio TG-DT2028
Giá NY16.000.000 đ
Chỉ còn9.600.000 đ
Máy rửa chén 12 bộ Texgio Galanz W60F12T
Máy rửa chén 12 bộ Texgio Galanz W60F12T
Giá NY19.390.000 đ
Chỉ còn11.634.000 đ
Máy rửa chén 12 bộ Texgio TG-DW668S
Máy rửa chén 12 bộ Texgio TG-DW668S
Giá NY17.000.000 đ
Chỉ còn10.200.000 đ
Máy rửa chén 12 bộ Texgio Galanz W60F555
Máy rửa chén 12 bộ Texgio Galanz W60F555
Giá NY17.790.000 đ
Chỉ còn10.674.000 đ
Máy rửa chén 14 bộ Galanz W60F14T
Máy rửa chén 14 bộ Galanz W60F14T
Giá NY20.890.000 đ
Chỉ còn12.534.000 đ
Máy rửa chén 14 bộ Texgio TG-W60F955
Máy rửa chén 14 bộ Texgio TG-W60F955
Giá NY19.300.000 đ
Chỉ còn11.580.000 đ
Máy rửa chén 14 bộ Texgio TG-W60F966
Máy rửa chén 14 bộ Texgio TG-W60F966
Giá NY20.650.000 đ
Chỉ còn12.390.000 đ
Máy rửa chén 6 bộ Texgio TG-DT2022A
Máy rửa chén 6 bộ Texgio TG-DT2022A
Giá NY11.999.000 đ
Chỉ còn7.199.400 đ
Máy rửa chén 9 bộ Texgio TG-W45A3A-401L
Máy rửa chén 9 bộ Texgio TG-W45A3A-401L
Giá NY17.090.000 đ
Chỉ còn10.254.000 đ
Máy rửa chén 8 bộ Texgio TG-DTW558
Máy rửa chén 8 bộ Texgio TG-DTW558
Giá NY14.740.000 đ
Chỉ còn8.844.000 đ
Máy rửa chén 6 bộ Texgio TG-DT2026
Máy rửa chén 6 bộ Texgio TG-DT2026
Giá NY15.180.000 đ
Chỉ còn9.108.000 đ
Máy rửa chén 6 bộ Texgio TG-DT2022B
Máy rửa chén 6 bộ Texgio TG-DT2022B
Giá NY12.900.000 đ
Chỉ còn7.740.000 đ
  Gọi ngay
  FB Chat
  Zalo Chat
  Địa chỉ