logo
 

Tổng đài miễn phí

1800.6775

 0

Tổng đài: 1800.6775 (Miễn phí)

Phục vụ từ: 8h00 - 22h00

  Trang chủ » Thương hiệu» TOTO» BÀN CẦU TOTO

BÀN CẦU TOTO

BÀN CẦU NEOREST TOTO   

Bàn Cầu Neorest ToTo CS989VT/TCF9768WZ/T53P100VR
Bàn Cầu Neorest ToTo CS989VT/TCF9768WZ/T53P100VR
 •  Bàn cầu NEOREST RH
 •  Hệ thống xả Tornado, Hybrid sinh thái siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước.
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Công nghệ nước điện phân khử khuẩn Ewater+ (Phun tráng lòng bàn cầu, vệ sinh vòi rửa)
 •  Tự động đóng/mở nắp.
 •  Sưởi ấm bệ ngồi.
 •  Khử mùi, sấy khô, xả tự động.
 •  Vòi rửa đa chức năng, chế độ đưa bọt khí vào giọt nước, rửa sạch, êm ái.
Bàn Cầu Neorest ToTo CS989VT/TCF9768WZ/T53P100VR
Bàn Cầu Neorest ToTo CS989VT/TCF9768WZ/T53P100VR
 •  Bàn cầu NEOREST RH
 •  Hệ thống xả Tornado, Hybrid sinh thái siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước.
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Công nghệ nước điện phân khử khuẩn Ewater+ (Phun tráng lòng bàn cầu, vệ sinh vòi rửa)
 •  Tự động đóng/mở nắp.
 •  Sưởi ấm bệ ngồi.
 •  Khử mùi, sấy khô, xả tự động.
 •  Vòi rửa đa chức năng, chế độ đưa bọt khí vào giọt nước, rửa sạch, êm ái.
Bàn Cầu Neorest ToTo CS989VT#NW1/TCF9788WZ#NW1/T53P100VR
Bàn Cầu Neorest ToTo CS989VT#NW1/TCF9788WZ#NW1/T53P100VR
 •  Bàn cầu NEOREST AH
 •  Hệ thống xả Tornado, Hybrid sinh thái siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước.
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Công nghệ nước điện phân khử khuẩn Ewater+ (Phun tráng lòng bàn cầu, vệ sinh vòi rửa)
 •  Tự động đóng/mở nắp.
 •  Sưởi ấm bệ ngồi.
 •  Khử mùi, sấy khô, xả tự động.
 •  Vòi rửa đa chức năng, chế độ đưa bọt khí vào giọt nước, rửa sạch, êm ái.
Bàn Cầu Neorest ToTo CS989VT#NW1/TCF9788WZ#NW1/T53P100VR
Bàn Cầu Neorest ToTo CS989VT#NW1/TCF9788WZ#NW1/T53P100VR
 •  Bàn cầu NEOREST AH
 •  Hệ thống xả Tornado, Hybrid sinh thái siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước.
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Công nghệ nước điện phân khử khuẩn Ewater+ (Phun tráng lòng bàn cầu, vệ sinh vòi rửa)
 •  Tự động đóng/mở nắp.
 •  Sưởi ấm bệ ngồi.
 •  Khử mùi, sấy khô, xả tự động.
 •  Vòi rửa đa chức năng, chế độ đưa bọt khí vào giọt nước, rửa sạch, êm ái.
Bàn Cầu Neorest ToTo CW992VA/TCF992WA/T53P100VR
Bàn Cầu Neorest ToTo CW992VA/TCF992WA/T53P100VR
Bàn Cầu Neorest ToTo CS901VT#NW1/T53P100VR
Bàn Cầu Neorest ToTo CS901VT#NW1/T53P100VR
Bàn Cầu Neorest ToTo CS901KVT#NW1/T53P100VR
Bàn Cầu Neorest ToTo CS901KVT#NW1/T53P100VR
Bàn Cầu Neorest ToTo CW993VA#NW1/TCF993WA#NW1/T53P100VR
Bàn Cầu Neorest ToTo CW993VA#NW1/TCF993WA#NW1/T53P100VR
Bàn Cầu Neorest ToTo CS900KVT#NW1/T53P100VR
Bàn Cầu Neorest ToTo CS900KVT#NW1/T53P100VR
Bàn Cầu Neorest ToTo CS900VT#NW1/T53P100VR
Bàn Cầu Neorest ToTo CS900VT#NW1/T53P100VR

BÀN CẦU NẮP RỬA ĐIỆN TỬ TOTO   

Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS761PDW8#XW
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS761PDW8#XW
 •  Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả xoáy Tornado siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
 •  Phun sương lòng bàn cầu
 •  Vòi rửa massage đa chức năng, rửa sạch, êm ái
 •  Tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng
 •  Sấy khô, khử mùi, sưởi ấm nắp ngồi
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS761PDW8#XW
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS761PDW8#XW
 •  Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả xoáy Tornado siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
 •  Phun sương lòng bàn cầu
 •  Vòi rửa massage đa chức năng, rửa sạch, êm ái
 •  Tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng
 •  Sấy khô, khử mùi, sưởi ấm nắp ngồi
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS761DW8
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS761DW8
 •  Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả xoáy Tornado siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
 •  Phun sương lòng bàn cầu
 •  Vòi rửa massage đa chức năng, rửa sạch, êm ái
 •  Tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng
 •  Sấy khô, khử mùi, sưởi ấm nắp ngồi
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS761DW8
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS761DW8
 •  Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả xoáy Tornado siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
 •  Phun sương lòng bàn cầu
 •  Vòi rửa massage đa chức năng, rửa sạch, êm ái
 •  Tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng
 •  Sấy khô, khử mùi, sưởi ấm nắp ngồi
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS818DW6
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS818DW6
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS945DNW6
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS945DNW6
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS769DRW6#XW
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS769DRW6#XW
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS819DSW6
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS819DSW6
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS300DRW11
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS300DRW11
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS350DW11
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS350DW11

BÀN CẦU NẮP RỬA CƠ TOTO   

Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS300DRE2
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS300DRE2
 •  Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S
 •  Hệ thống xả Siphon siêu mạnh, tiết kiệm nước
 •  Tích hợp vòi rửa nước lạnh với chức năng rửa sau
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS300DRE2
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS300DRE2
 •  Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S
 •  Hệ thống xả Siphon siêu mạnh, tiết kiệm nước
 •  Tích hợp vòi rửa nước lạnh với chức năng rửa sau
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS350DE2
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS350DE2
 •  Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S
 •  Hệ thống xả Siphon siêu mạnh
 •  Tích hợp vòi rửa nước lạnh
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS350DE2
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS350DE2
 •  Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S
 •  Hệ thống xả Siphon siêu mạnh
 •  Tích hợp vòi rửa nước lạnh
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS351DE2
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS351DE2
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS320DRE2
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS320DRE2
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS320PDRE2#W
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS320PDRE2#W
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS325DRE2
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS325DRE2
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS904E2
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS904E2
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS767E2#XW
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS767E2#XW

BÀN CẦU MỘT KHỐI TOTO   

Bàn Cầu Một Khối ToTo MS904T2
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS904T2
 •  Bàn cầu một khối, nắp đóng êm TC393VS
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả Siphon siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước.
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS904T2
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS904T2
 •  Bàn cầu một khối, nắp đóng êm TC393VS
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả Siphon siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước.
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS366T7
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS366T7
 •  Bàn cầu một khối, nắp đóng êm TC6040S-C366V
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả xoáy Tornado siêu mạnh, siêu êm
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS366T7
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS366T7
 •  Bàn cầu một khối, nắp đóng êm TC6040S-C366V
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả xoáy Tornado siêu mạnh, siêu êm
Bàn Cầu Một Khối ToTo CW823NW/F
Bàn Cầu Một Khối ToTo CW823NW/F
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS636DT2
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS636DT2
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS855DT8
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS855DT8
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS904T8
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS904T8
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS636DT8
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS636DT8
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS855DT2#XW
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS855DT2#XW

BÀN CẦU HAI KHỐI TOTO   

Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS320DRT3#W
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS320DRT3#W
 •  Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC385VS
 •  Thiết kế sang trọng, hiện đại
 •  Hệ thống xả Siphon siêu mạnh
 •  Tiết kiệm nước với hai chế độ 4.8L/3.0L
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS320DRT3#W
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS320DRT3#W
 •  Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC385VS
 •  Thiết kế sang trọng, hiện đại
 •  Hệ thống xả Siphon siêu mạnh
 •  Tiết kiệm nước với hai chế độ 4.8L/3.0L
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS300DT3Y1#W
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS300DT3Y1#W
 •  Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC385VS
 •  Thiết kế sang trọng
 •  Hệ thống xả Siphon siêu mạnh
 •  Tiết kiệm nước với hai chế độ 4.8L/3.0L
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS300DT3Y1#W
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS300DT3Y1#W
 •  Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC385VS
 •  Thiết kế sang trọng
 •  Hệ thống xả Siphon siêu mạnh
 •  Tiết kiệm nước với hai chế độ 4.8L/3.0L
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS325DMT3#W
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS325DMT3#W
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS325DRT3#W
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS325DRT3#W
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS300DT2Y1#W
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS300DT2Y1#W
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS300DT8Y1#W
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS300DT8Y1#W
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS300DRT2#W
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS300DRT2#W
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS300DRT8#W
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS300DRT8#W

BÀN CẦU VAN XẢ TRỰC TIẾP TOTO   

Bàn Cầu Van Xả Trực Tiếp ToTo CW705ENJ#W/TV150NSV7J/TX802CV1/T53P100VR/T53RV1#W/TC393VS#W
Bàn Cầu Van Xả Trực Tiếp ToTo CW705ENJ#W/TV150NSV7J/TX802CV1/T53P100VR/T53RV1#W/TC393VS#W
 •  Hệ thống xả: Xả Siphon
 •  Tâm xả: 280 mm
 •  Thiết kế: Thân dài
 •  Kích thước: 687D x 365W x 380H mm
 •  Mã đi kèm: TX802CV1: Gioăng nối van, T53P100VR: Bích nối sàn, T53RV1: Mũ chụp
Bàn Cầu Van Xả Trực Tiếp ToTo CW705ENJ#W/TV150NSV7J/TX802CV1/T53P100VR/T53RV1#W/TC393VS#W
Bàn Cầu Van Xả Trực Tiếp ToTo CW705ENJ#W/TV150NSV7J/TX802CV1/T53P100VR/T53RV1#W/TC393VS#W
 •  Hệ thống xả: Xả Siphon
 •  Tâm xả: 280 mm
 •  Thiết kế: Thân dài
 •  Kích thước: 687D x 365W x 380H mm
 •  Mã đi kèm: TX802CV1: Gioăng nối van, T53P100VR: Bích nối sàn, T53RV1: Mũ chụp
Bàn Cầu Van Xả Trực Tiếp ToTo CW550#XW/TC393VS#W/TS153S/TV150NSV6J
Bàn Cầu Van Xả Trực Tiếp ToTo CW550#XW/TC393VS#W/TS153S/TV150NSV6J
 •  Hệ thống xả: Siphon
 •  Lượng nước sử dụng: 6L
 •  Tâm xả: 108 mm
 •  Thiết kế: Thân dài
 •  Kích thước: 640D x 370W x 339H mm
 •  Mã đi kèm: TC393VS: Nắp đóng êm, TS153S: Chốt dừng
Bàn Cầu Van Xả Trực Tiếp ToTo CW550#XW/TC393VS#W/TS153S/TV150NSV6J
Bàn Cầu Van Xả Trực Tiếp ToTo CW550#XW/TC393VS#W/TS153S/TV150NSV6J
 •  Hệ thống xả: Siphon
 •  Lượng nước sử dụng: 6L
 •  Tâm xả: 108 mm
 •  Thiết kế: Thân dài
 •  Kích thước: 640D x 370W x 339H mm
 •  Mã đi kèm: TC393VS: Nắp đóng êm, TS153S: Chốt dừng

BÀN CẦU TREO TƯỜNG TOTO   

Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW542ME5UNW1/TC513A
Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW542ME5UNW1/TC513A
 •  Bàn cầu treo tường
 •  Hệ thống xả: Xả xoáy Tornado
 •  Lượng nước sử dụng: 4.5L/3L
 •  Tâm xả: 220 mm
 •  Thiết kế: Dáng chữ D
 •  Kích thước: 580D x 380W x 335H mm
Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW542ME5UNW1/TC513A
Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW542ME5UNW1/TC513A
 •  Bàn cầu treo tường
 •  Hệ thống xả: Xả xoáy Tornado
 •  Lượng nước sử dụng: 4.5L/3L
 •  Tâm xả: 220 mm
 •  Thiết kế: Dáng chữ D
 •  Kích thước: 580D x 380W x 335H mm
Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW542HME5UNW1/TCF801CZ/WH172AT
Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW542HME5UNW1/TCF801CZ/WH172AT
 •  Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử WASHLET seri RW
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả Tornado, siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
 •  Công nghệ nước điện phân khử khuẩn Ewater+ (Vệ sinh vòi rửa)
 •  Chế độ đưa bọt khí vào giọt nước
 •  Vòi rửa massage đa chức năng, rửa sạch, êm ái
 •  Khử mùi, sưởi ấm bệ ngồi.
Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW542HME5UNW1/TCF801CZ/WH172AT
Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW542HME5UNW1/TCF801CZ/WH172AT
 •  Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử WASHLET seri RW
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả Tornado, siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
 •  Công nghệ nước điện phân khử khuẩn Ewater+ (Vệ sinh vòi rửa)
 •  Chế độ đưa bọt khí vào giọt nước
 •  Vòi rửa massage đa chức năng, rửa sạch, êm ái
 •  Khử mùi, sưởi ấm bệ ngồi.
Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW542HME5UNW1/TCF802C2Z/WH172AAT
Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW542HME5UNW1/TCF802C2Z/WH172AAT
Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW192K#W/TC281SJ#W
Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW192K#W/TC281SJ#W
Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW812RA#W/TC811SJ#W
Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW812RA#W/TC811SJ#W
Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW812RA#W/TCF4911Z#NW1
Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW812RA#W/TCF4911Z#NW1
Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW542HME5UNW1/TCF795C2Z/WH172AAT
Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW542HME5UNW1/TCF795C2Z/WH172AAT
Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW822REA/TCF4911EZ/WH172AT
Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW822REA/TCF4911EZ/WH172AT

PHỤ KIỆN BÀN CẦU TOTO   

Két nước Toto âm tường WH172A
Giá bán9.700.000 đ
 •  Mã sản phẩm: Toto WH172A
 •  Kích thước: 580W x 1180H mm
 •  Lượng nước sử dụng: 3L/4.8L
 •  Công nghệ tiết kiệm nước
Két nước Toto âm tường WH172A
 •  Mã sản phẩm: Toto WH172A
 •  Kích thước: 580W x 1180H mm
 •  Lượng nước sử dụng: 3L/4.8L
 •  Công nghệ tiết kiệm nước
Két nước Toto âm tường WH171A
Giá bán9.320.000 đ
 •  Két nước âm tường
 •  Kích thước: 580W x 1180H mm
 •  Lượng nước sử dụng: 3L/6L
Két nước Toto âm tường WH171A
 •  Két nước âm tường
 •  Kích thước: 580W x 1180H mm
 •  Lượng nước sử dụng: 3L/6L
  Gọi ngay
  FB Chat
  Zalo Chat
  Địa chỉ