logo
 0
logo
 
 Trang chủ   Chậu Rửa Chén Bát

Chậu Rửa Chén Bát

Mua chậu tặng vòi Ecalite
ECALITE - CHẬU RỬA CHÉN 1 HỘC LỚN
Chọn theo Nhu cầu
Chọn theo Tiêu chí
Sắp xếp theo Tiêu chí
Chậu rửa chén Vision Manual Sink Ecalite ESD-8046HS
Chậu rửa chén Vision Manual Sink Ecalite ESD-8046HS
Chậu rửa chén Vision Manual Sink Ecalite ESD-8046HB
Chậu rửa chén Vision Manual Sink Ecalite ESD-8046HB
Chậu rửa chén Vision Manual Sink Ecalite ESD-7848HS
Chậu rửa chén Vision Manual Sink Ecalite ESD-7848HS
Chậu rửa chén Vision Manual Sink Ecalite ESD-8245HC
Chậu rửa chén Vision Manual Sink Ecalite ESD-8245HC
Chậu rửa chén Vision Manual Sink Ecalite ESD-8245HA
Chậu rửa chén Vision Manual Sink Ecalite ESD-8245HA
Chậu rửa chén Vision Manual Sink Ecalite ESD-5843HS
Chậu rửa chén Vision Manual Sink Ecalite ESD-5843HS
Chậu rửa chén Vision Manual Sink Ecalite ESD-8250HS
Chậu rửa chén Vision Manual Sink Ecalite ESD-8250HS
Chậu rửa chén Vision Manual Sink Ecalite ESD-7845HB
Chậu rửa chén Vision Manual Sink Ecalite ESD-7845HB
Chậu rửa chén Vision Manual Sink Ecalite ESD-8245HB
Chậu rửa chén Vision Manual Sink Ecalite ESD-8245HB
Chậu rửa chén Vision Manual Sink Ecalite ESD-11650HS
Chậu rửa chén Vision Manual Sink Ecalite ESD-11650HS
Chậu rửa chén Vision Manual Sink Ecalite ESD-8650HS
Chậu rửa chén Vision Manual Sink Ecalite ESD-8650HS
Chậu rửa chén Vision Manual Sink Ecalite ESD-8248HS
Chậu rửa chén Vision Manual Sink Ecalite ESD-8248HS
Chậu rửa chén Bertha Munual Sink Ecalite ES-N17845HS
Chậu rửa chén Bertha Munual Sink Ecalite ES-N17845HS
Chậu rửa chén Carlow Manual Sink Ecalite ES-N28550HS
Chậu rửa chén Carlow Manual Sink Ecalite ES-N28550HS
Chậu rửa chén Malloca MS 6302 ST
Chậu rửa chén inox Malloca MS 6302T / 1 Hộc lớn siêu rộng
Chậu inox Hafele HS20-SSN1S50 / 1 Hộc rửa, Mã số 567.20.227
Chậu inox Hafele HS19-SSN1R50 / 1 Hộc rửa, Mã số 567.23.083
Chậu inox Hafele HS20-SSN1R50 / 1 Hộc rửa, Mã số 567.24.000
Chậu inox Hafele HS19-SSD1R60 / 1 Hộc rửa, có bàn chờ, Mã số 567.23.093
Chậu rửa chén Roland B11050CA
Chậu rửa chén Roland RL5040
Chậu rửa chén Roland B10046C
Chậu rửa chén Roland B8748
Chậu rửa chén Roland RL5044
Chậu rửa chén Roland RL8346LK
Chậu rửa chén Roland RL6845
Chậu rửa chén Roland RL8349LK
Chậu rửa chén Roland RL9247K
Chậu rửa chén Roland A6045
Chậu rửa chén Roland RL9047V
Chậu rửa chén Roland A5043
Chậu rửa chén Roland RL8044LK
Chậu rửa chén Roland B8046
Chậu rửa chén Roland B11050C
Chậu rửa chén Roland B11050CD
Chậu rửa chén Roland B8849VD
Chậu rửa chén Roland B9050V
Chậu rửa chén Roland B8044
Chậu rửa chén Roland B7842
Chậu rửa chén inox Malloca MS 6302T / 1 Hộc lớn siêu rộng
Chậu rửa chén inox Malloca MS 5066W
Chậu rửa chén bán thủ công Malloca MS 1044
Chậu rửa chén Roland RL5040
Chậu rửa chén Roland RL5044
Chậu rửa chén Roland RL6845
Chậu rửa chén Roland A6045
Chậu rửa chén Roland A5043
Chậu rửa chén Roland A5642
Chậu đá Malloca ZEN K 13040 / Màu đen / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca ZEN K-13073 / Màu xám / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu Rửa Chén Carysil ROA1
Chậu Rửa Chén Carysil SAA1
Chậu Rửa Chén Carysil WAL3
Chậu Rửa Chén Carysil WAL1
Chậu Rửa Chén Carysil WAL2
Chậu Rửa Chén Carysil SWA1
Chậu đá Malloca Nero G-10540 / Màu Đen
Chậu đá Malloca Tortora K-10543 / Màu đất / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Malloca Nero K-10540 / Màu đen / Phủ nano kháng khuẩn
Chậu đá Hafele HS19-GEN2S90 / Màu đen, Mã số: 570.36.300
Chậu inox Kaff KF-P8143/8143
Chậu inox Kaff KF-P10046
Chậu inox Kaff KF-M8245GHR
Chậu inox Kaff KF-D-HM10045
Chậu inox Kaff KF-HM6045/ Kaff KF-HM6045BI
Chậu inox Kaff KF-HMS9050
Chậu inox Kaff KF-HM10045
Chậu inox Kaff KF-HMS8245/ Kaff KF-GMS8245
Chậu inox Kaff KF-HM8245L
Chậu inox Kaff KF-HM8245BI
Chậu inox Kaff KF-HMD9045BI
Chậu inox Kaff KF-HM8245C
Chậu đá Kaff KF-LAC1
Chậu đá Kaff KF-MIROH-795
Chậu đá Kaff KF-MONDX-815
Chậu đá Kaff KF-MONDX-6845
Chậu đá Kaff KF-MONDS-7846
Chậu đá Kaff KF-MONDY-715-D
Chậu đá Kaff KF-MIRO-1150
Chậu đá Hafele HS20-GEN1S80 / Màu xám, Mã số: 570.30.500
Chậu đá Hafele HS20-GEN1S80 / Màu kem, Mã số: 570.30.800
Chậu đá Hafele HS19-GEN2S90 / Màu đen, Mã số: 570.36.300
Chậu inox Hafele HS20-SSN1S50 / 1 Hộc rửa, Mã số 567.20.227
Chậu inox Hafele HS20-SSN1R50 / 1 Hộc rửa, Mã số 567.24.000
Chậu inox Hafele HS20-SSN2R90S / 2 Hộc bằng nhau, Mã số 567.20.506
Chậu đá Hafele HS20-GED1S80 / Màu đen, Mã số: 570.30.300
Chậu đá Hafele HS20-GED1S60 / Màu xám, Mã số: 570.32.530
Chậu đá Hafele HS20-GED1S60 / Màu kem, Mã số: 570.32.830
Chậu đá Hafele HS20-GED1S60 / Màu đen, Mã số: 570.32.330
Chậu đá Hafele HS20-GKD2S80 / Màu đen, Mã số: 570.33.330
Chậu rửa chén Malloca MS 6075
Chậu rửa chén Malloca MS 6081
Chậu rửa chén Hafele 4080F 567.20.387
Chậu rửa chén Hafele HS-SS5944 567.20.397
Chậu rửa chén Hafele HS-S4438 567.24.000
Chậu đá Blanco Blancozia 9 / Màu đen, Art no: 567.68.349
10.990.000 ₫
Chậu đá Blanco Blancozia 9 / Màu xám, Art no: 567.68.949
10.990.000 ₫
Chậu Rửa Chén Blancozia 9 Màu kem, Mã: 567.68.649
10.990.000 ₫
Chậu inox Hafele HS19-SSN2S90S / 2 Hộc bằng nhau, Mã số 567.23.020
Chậu rửa đá đôi Granite 2A-Series Ecalite EFS-2005.11559B
Chậu rửa đá đôi Granite 2A-Series Ecalite EFS-2005.11559B
Chậu rửa đá đôi Granite 2A-Series Ecalite EGS-7008.8045B
Chậu rửa đá đôi Granite 2A-Series Ecalite EGS-7008.8045B
Chậu rửa đá đôi Granite 2A-Series Ecalite EGS-6006.8651B
Chậu rửa đá đôi Granite 2A-Series Ecalite EGS-6006.8651B
Chậu rửa đá Granite 1 hộc lớn 1A-Series Ecalite EGS-6004.7948B
Chậu rửa đá Granite 1 hộc lớn 1A-Series Ecalite EGS-6004.7948B
Chậu rửa đá Granite 1 hộc lớn 1A-Series Ecalite EGS-6001.7545B
Chậu rửa đá Granite 1 hộc lớn 1A-Series Ecalite EGS-6001.7545B
Chậu đá Hafele HS19-GEN2S90 / Màu đen, Mã số: 570.36.300
Chậu Rửa Chén Carysil ROA1
Chậu Rửa Chén Carysil SAA1
Chậu Rửa Chén Carysil WAL3
Chậu Rửa Chén Carysil WAL1
Chậu Rửa Chén Carysil WAL2
Chậu Rửa Chén Carysil SWA1
Chậu Rửa Chén Carysil LMC5
Chậu Rửa Chén Carysil LMC1
Chậu Rửa Chén Carysil TIP2
Chậu Rửa Chén Carysil VIC3
Chậu Rửa Bằng Đá Carysil ENC2
Chậu Rửa Chén Carysil LAC2
Chậu Rửa Chén Carysil LAC1
Chậu rửa chén Carysil JAC1
Rổ inox Kaff KF-BRASKET 2
Rổ inox Kaff KF-BRASKET 1
ZWILLING - Rổ Inox 24cm
1.199.000 ₫
ZWILLING - Rổ Inox 20cm
899.000 ₫
ZWILLING - Rổ Inox 16cm
699.000 ₫
Rổ Inox Malloca L-02
Rổ inox Malloca L-23
Rổ inox Malloca L-24
Khay úp chén Malloca MDD-14028
Rổ Inox Malloca L- 84

Trong các gia đình hiện nay, chậu rửa chén là thiết bị cần thiết trong nhà bếp để giúp việc rửa chén cũng như sơ chế thức ăn dễ dàng hơn. Với đa dạng tính năng và thiết kế, chậu rửa trở thành phần không thể thiếu trong không gian nhà bếp. Tuy nhiên, việc lựa chọn chậu rửa bát phù hợp là rất quan trọng vì có nhiều loại trên thị trường. Hãy cùng Bếp Xanh tìm hiểu tìm các loại chậu cũng như ưu điểm, tính năng và một số lưu ý khi sử dụng chậu rửa bát thông qua bài viết sau đây.

Chậu rửa chén bát các loại

 


Sơ lược về chậu rửa chén

Chậu rửa chén là thiết bị bếp có khả năng đựng và rửa sạch chén dĩa cũng như thực phẩm. Nó thường được lắp đặt bên dưới sàn mặt bếp hoặc trên bề mặt sàn bếp. Chậu rửa chén trên thị trường hiện nay được sản xuất với 2 loại vật liệu chủ yếu là inox và đá granite, để phù hợp với nhu cầu và phong cách thiết kế của căn bếp.

Các bộ phận của chậu rửa chén gồm chậu rửa, bộ lọc rác, bộ xi phông,... một số chậu còn tích hợp những bộ phận khác đi kèm như khay đựng chén dĩa, bình chứa xà phòng và giắt cắm dao.

Chậu rửa bát là gì?
Chậu rửa bát là gì?

Chậu rửa chén gồm những loại nào?

Chậu rửa chén tại Bếp Xanh nói riêng và trên thị trường nói chung đều có nhiều mẫu mã đa dạng, phù hợp cho từng đối tượng khác hàng, cũng như phù hợp cho nhiều không gian bếp khác nhau. Chậu rửa được phân loại thành nhiều tiêu chí như về chất liệu, số ngăn rửa, kiểu dáng, phương thức lắp đặt. Sau đây Bếp Xanh xin giới thiệu các loại chậu rửa bát hiện nay:

Các loại chậu rửa chén hiện nay
Các loại chậu rửa chén hiện nay

Phân loại theo kiểu dáng

Chậu rửa chén hình tròn: Kiểu dáng chậu hình dạng tròn và thường được sử dụng trong những căn bếp có diện tích nhỏ. Chậu rửa chén hình tròn thường có kích thước nhỏ hơn so với các loại chậu có kiểu dáng khác.

Chậu rửa chén hình chữ nhật: Đây là kiểu dáng chậu rửa chén phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi trong các căn bếp. Chậu rửa chén hình chữ nhật thường với chiều dài lớn hơn chiều rộng và có kích thước lớn hơn so với kiểu dáng hình tròn, giúp người dùng dễ dàng rửa các vật dụng lớn hơn như nồi, chảo.

Chậu rửa chén hình vuông: Đây là loại chậu có 4 cạnh bằng nhau, thường được lắp đặt trong những căn bếp có diện tích lớn. Chậu rửa chén hình vuông có nhiều kích thước khác nhau, tương tự như chậu rửa chén hình chữ nhật. Chậu rửa chén hình vuông thường được thiết kế để giặt các vật dụng lớn hơn như nồi, chảo, tô.

Phân loại theo kiểu dáng chậu rửa
Phân loại theo kiểu dáng chậu rửa

Phân loại theo chất liệu

Chậu Inox: Là loại chậu được làm từ inox, một loại hợp kim thép không gỉ. Ưu điểm của chậu rửa chén inox dễ dàng vệ sinh, chịu được nhiệt độ cao và không bị ảnh hưởng bởi các chất hóa học trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, chậu rửa inox có nhiều chất liệu inox khác nhau như inox 201, inox 304

 • Chậu rửa chén inox 201: Là loại chậu được làm từ inox hợp kim 201, có giá thành thấp hơn và độ bền kém hơn so với inox 304. Tuy nhiên, chậu rửa chén inox 201 vẫn đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong gia đình với độ chống ăn mòn và chống gỉ tốt.

 • Chậu rửa chén inox 304: Là loại chậu được làm từ inox hợp kim 304, có độ bền cao và độ chống ăn mòn, chống gỉ tốt hơn so với inox 201. Chậu rửa chén inox 304 cũng có độ bóng và độ sáng cao hơn, giúp tăng thẩm mỹ cho căn bếp.


Chậu đá granite: là loại chậu rửa được làm từ chất liệu đá granite tự nhiên, có độ bền cao, khả năng chống trầy xước và chịu được nhiệt độ cao. Loại chậu này có thiết kế đẹp mắt với nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau phù hợp với thiết kế của từng căn bếp. Tuy nhiên, chậu đá có thể dễ bị vỡ hoặc thấm nước nếu bị đập hoặc va chạm mạnh. Việc vệ sinh cần được chú ý để bảo vệ độ bóng và độ sáng của bề mặt.

Phân loại theo chất liệu
Phân loại theo chất liệu

Phân loại theo số ngăn

Chậu rửa bát 1 ngăn: Là loại chậu chỉ có một ngăn rửa, phù hợp với những gia đình có diện tích bếp nhỏ hoặc không có nhu cầu sử dụng chậu rửa chén nhiều.


Chậu rửa bát 2 ngăn: Là loại chậu có hai ngăn rửa, thường được sử dụng phổ biến nhất hiện nay, đây là loại chậu phù hợp với những căn bếp có diện tích bếp vừa và lớn. Đặc biệt với những khách hàng có nhu cầu dọn rửa nhiều thì đây là lựa chọn hoàn hảo nhất.


Chậu rửa bát 3 ngăn: Là loại chậu có ba ngăn rửa, được thiết kế để phù hợp với những gia đình, cơ sở kinh doanh có nhu cầu dọn rửa nhiều và cần chia làm nhiều ngăn để sử dụng cùng lúc theo nhu cầu như 1 ngăn xã đông, 1 ngăn rửa chén, 1ngăn sơ chế thực phẩm.

Phân loại theo số ngăn rửa
Phân loại theo số ngăn rửa


Phân loại theo phương thức lắp đặt


Chậu lắp âm: là phương pháp lắp đặt chậu dưới bề mặt bàn bếp. Phương pháp này giúp tiết kiệm không gian bếp và tạo ra thiết kế đẹp và hiện đại. Tuy nhiên, việc lắp đặt này cần kỹ thuật cao và kinh nghiệm.


Chậu lắp dương: Phương pháp lắp đặt chậu rửa chén nổi trên bề mặt bàn với 4 mép chậu kê trên mặt bàn giúp tạo cảm giác chắc chắn và an toàn. Loại chậu này dễ lắp đặt và có nhiều kiểu dáng để lựa chọn, đồng thời có giá thành rẻ. Tuy nhiên tính thẩm mỹ không cao bằng lắp âm và chiếm nhiều diện tích bếp.
Phân loại theo phương thức lắp đặt
Phân loại theo phương thức lắp đặt

Các thương hiệu cung cấp chậu rửa chén chất lượng tại Việt Nam

 • Ecalite: là một thương hiệu chậu rửa chén đến từ Việt Nam, được nhiều khách hàng ưa chuộng. Sản phẩm chậu rửa chén Ecalite được thiết kế với nhiều kích thước và màu sắc khác nhau, giúp phù hợp với không gian bếp của mỗi gia đình.

 • Malloca: là một thương hiệu chuyên sản xuất thiết bị bếp cao cấp và chậu rửa chén. Sản phẩm của Malloca được thiết kế với nhiều kiểu dáng và kích cỡ khác nhau để phù hợp với các không gian bếp khác nhau.

 • Bosch là thương hiệu Đức nổi tiếng với chất lượng và độ bền được khách hàng tin dùng. Chậu rửa của Bosch thiết kế sang trọng, tích hợp nhiều tính năng và sử dụng các chất liệu khác nhau để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

 • Hafele: Với thương hiệu nổi tiếng từ Đức, Hafele sản xuất các sản phẩm chậu rửa chén từ các chất liệu cao cấp như thép không gỉ, đá tự nhiên,..., được thiết kế hiện đại và sang trọng để phù hợp với nhiều không gian bếp hiện đại.

 • carysil là thương hiệu chuyên sản xuất chậu rửa chén cao cấp từ chất liệu granite tự nhiên, xuất phát từ Ấn Độ. Sản phẩm của Carysil có độ bền cao, chống trầy xước tốt và khả năng chịu nhiệt tốt, được nhiều người tiêu dùng tin tưởng và ưa chuộng.

Một số thương hiệu cung cấp chậu rửa chén chất lượng
Một số thương hiệu cung cấp chậu rửa chén chất lượng

Trong đó, thương hiệu thiết bị bếp - Bếp Xanh cung cấp các đa dạng loại chậu rửa chén đến từ những thương hiệu chất lượng, cam kết 100% chính hãng, giá tốt, cùng dịch vụ hậu mãi tận tâm.

Hướng dẫn vệ sinh chậu rửa chén đúng cách

Để vệ sinh và bảo quản chậu rửa chén đúng cách, bạn có thể thực hiện các hướng dẫn sau:

Hướng dẫn vệ sinh đúng cách cho chậu rửa chén bát
Hướng dẫn vệ sinh đúng cách cho chậu rửa chén bát

 

 1. Dọn dẹp và rửa sạch chậu rửa chén sau khi sử dụng bằng nước và xà phòng để loại bỏ các vết bẩn dễ tẩy.

 2. Vệ sinh định kỳ chậu rửa chén bằng cách sử dụng dung dịch vệ sinh chuyên dụng hoặc bột rửa chén trộn với nước để loại bỏ các vết bẩn cứng đầu và vi khuẩn.

 3. Tránh sử dụng các chất tẩy rửa mạnh có chứa axit hoặc chất tẩy mạnh khác để tránh làm hỏng bề mặt chậu.

 4. Khử trùng chậu rửa chén định kỳ bằng cách sử dụng dung dịch khử trùng hoặc sục nước sôi trong chậu trong vài phút để tiêu diệt vi khuẩn.

 5. Cần chú ý đến việc sử dụng và bảo quản chậu rửa chén, tránh va đập mạnh và không để các vật cứng va chạm với bề mặt chậu để tránh bị trầy xước. Bạn nên sử dụng khăn mềm hoặc giấy vệ sinh để lau khô chậu sau khi sử dụng để tránh tình trạng ẩm ướt và phát triển vi khuẩn.


Như vậy có thể thấy, chậu rửa chén hiện nay là một thiết bị bếp thực sự cần thiết cho những căn hộ, gia đình bởi sự tiện lợi trong nội trợ và giúp cho căn bếp trở nên thẩm mỹ hơn. Hiện nay có nhiều loại chậu đa dạng mẫu mã, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn mẫu chậu phù hợp cho gia đình, cũng như đảm bảo nhu cầu dọn rửa một cách hoàn hảo.

Showroom trưng bày và bán sản phẩm Chậu rửa chén

Nếu bạn đang tìm kiếm sản phẩm chậu rửa chén chất lượng, hãy ghé ngay các showroom Bếp XANH để chọn mua sản phẩm phù hợp:

SHOWROOM TRƯNG BÀY SẢN PHẨM

Tân Bình: 328 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh (Có chỗ đậu xe ô tô rộng rãi - Click xem chỗ đậu xe
Quận 7: 251 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh (Có chỗ đậu xe ô tô rộng rãi - Click xem chỗ đậu xe
Tân Phú: 33 Dương Văn Dương, P. Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Gò Vấp: 616 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Thủ Đức: Số 7 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 Trang chủ
 Danh mục
 Cửa hàng
 Gọi ngay
 Khuyến mãi